Loge Witte Lotus

Een kabbalistisch Universum

“Gods plaats is de wereld, maar de wereld is niet Gods plaats.”

Stervensbegeleiding

Stervensbegeleiding…. een woord dat tegenwoordig steeds meer opduikt onder de vorm van palliatieve begeleiding en dat nauw aanleunt bij het thema van euthanasie. Kan stervensbegeleiding een meerwaarde betekenen in onze huidige maatschappij?

Joodse humor

Wat is humor? Wat doet mensen lachen? Wanneer we een antwoord willen geven op deze vraag, moeten we vaststellen dat dit niet zo eenvoudig is. Humor heeft oneindig veel gezichten en speelt een rol in heel wat situaties.

Nãgãrjuna

Aan de Boeddha werd gevraagd wie, na zijn dood, zijn leringen zou voortzetten. De Boeddha voorspelde: In de Zuidelijke regio (in India), in het Land van de Palmen, zal een jongen geboren worden die de staat van ‘bestaan’ en ‘nietbestaan’ zal vernietigen. Nadat hij aan de wereld Mijn ‘voertuig’ – het Grote voertuig - heeft verkondigd zal hij de kern vervolmaken en vertrekken naar het Land van Zegeningen.

Vergelijkende Indo-Europese Mythologie

De meeste Indiërs, Iraniërs en Europeanen spreken een taal behorend tot een groep onderling verwante talen, de Indo-Europese (IE) taalfamilie. Aangenomen wordt dat deze afstammen van een gemeenschappelijke vooroudertaal of dialectencontinuüm, het Proto-Indo- Europees (PIE). Dit werd een zesduizend jaar geleden gesproken in een nog niet definitief bepaald stamland, de zogenaamde oerheimat, en heeft zich van daaruit verspreid.

Opendeur & Najaarsdag

De hele Milisstraat heeft een buurtfeest. Wij maken van de gelegenheid gebruik om beter kennis te maken en onszelf voor te stellen.

Orpheus en het Orphisme

De mythische dichter-zanger Orpheus heeft sinds de oudheid tot vandaag tastbare sporen nagelaten in de westerse literatuur, de plastische kunsten en de muziek. Het Orphisme daarentegen laat zich voor ons minder scherp aflijnen.

Kunst en Theosofie

De globaal aanvaarde mening over kunst luidt: "Kunst is de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie."

Geluid en genezing

Vanaf de vroegste tijden hebben filosofen gewezen op de bijzondere invloed van muziek op sommige ziekten, vooral op zenuwziekten. Kircher beveelt muziek aan, omdat hijzelf de goede uitwerking ervan had ondervonden, en hij geeft een uitvoerige beschrijving van het instrument dat hij gebruikte. Het was een soort harmonica bestaande uit vijf op een rij geplaatste drinkglazen van zeer fijn glas. In twee van die glazen waren twee verschillende soorten wijn, in het derde cognac, in het vierde olie, in het vijfde water.

De 2de Doelstelling van de Theosofische Vereniging (Adyar)

Het woord theosofie, dat in de naam van de vereniging staat, werd door de oprichters niet als zodanig gedefinieerd.

Pagina's

Abonneren op RSS - Loge Witte Lotus