Loge Witte Lotus

Tara - Deel II

In het eerste gedeelte van de voordracht over Tara, in oktober 2007, zijn we ingegaan op de oorsprong van de godin Tara, haar aanwezigheid in een aantal culturen en haar intrede in het Tibetaans Boeddhisme en de verschillende mythes waarmee die intrede geïllustreerd wordt.

Gilgul Neshamot: de kabbalah over transmigratie van de Ziel

Er zijn vele Werelden waar zij doorheen draaien en iedere wenteling is wonderbaarlijk op vele verborgen manieren. Maar mensen hebben geen weet hiervan en beseffen hier niets van”.

Humanisme

In hoeverre het humanisme een alternatief, een concurrent, een pendant of een aanvulling van godsdienst wil zijn, werd in verschillende tijden verschillend ervaren. Feit is dat het westerse humanisme ontstond en tot ontwikkeling is gekomen in een dominant christelijke omgeving en dat het daaraan, bewust of onbewust, gewild of ongewild, zowel in zijn nuancering als in zijn afwijzing, erg schatplichtig is. Rik Pinxten schrijft

Judaïsme

I. De Bijbel.

De joodse godsdienst berust op een geheel van teksten, bestaande uit de bijbel - Tenach - (bij anderen - “het Oude Testament”), en de verschillende officiële commentaren op de Bijbel.

De hebreeuwse bijbel wordt in drie delen verdeeld:

  1. De Torah
  2. De profetenboeken
  3. De heilige geschriften

II. De Talmoed.

De Talmoed d.i. Onderricht of studie, is het fundamentele wetboek van het jodendom. Het vervolledigt de bijbel en bevat de Misjna en de Gemara.

De geloofsprincipes. (volgens Maïmonides)

Tara Deel I

Wie zich een beetje wil verdiepen in het Boeddhisme, meer bepaald het Tibetaans Boeddhisme, komt zeer snel in contact met een omvangrijk godenstelsel. We vinden hier goden uit het Hindoeïsme, het Hinayana, Mahayana en Tantrayana boeddhisme en ook goden uit de Bon religie en het volksgeloof. Dit godenstelsel geeft aan het Tibetaans Boeddhisme haar eigen uitstraling.

De Islam

De islam (Arabisch: الإسلام) al-islām (Perzisch: اسلام) is een monotheïstische godsdienst en een van de drie grote(re) zogenoemde Abrahamitische religies. Het Arabische woord islam betekent letterlijk overgave (aan God) of onderwerping en wijst op het fundamentele, religieuze principe dat een aanhanger van de islam (moslim) zich overgeeft aan Gods wil en wetten, de Sharia.

Spiritualiteit en muziek

Muziek wordt al van oudsher gebruikt om bepaalde gevoelens en gemoedsstemmingen bij de mens te beïnvloeden. Ook de fysieke werking op de andere Rijken (mineralen, planten en dieren) is wetenschappelijk bewezen.

Met luistervoorbeelden uit de hele wereld en van alle tijden wordt geïllustreerd hoe muziek de mens kan verhogen van trilling, en dichter bij spiritualiteit kan brengen.

Jan De Smedt is lid van onze loge.

Gelugpa in Oost-Tibet - een ooggetuigenverslag

Gelugpa's worden genoemd de Tibetaans Boeddhistische Geelkap monniken. Aan het hoofd van deze orde staat de Panchen Lama, wiens bestaan heden ten dage omstreden lijkt, nu de Chinezen een andere persoon als reïncarnatie hebben aangewezen dan de door de Dalaï Lama aangewezen Panchen Lama1.

Het Bahá’í-wereldgeloof

Eenheid, het centrale thema in deze religie, komt terug in één God (onkenbaar en onbereikbaar voor de mens), één religie (die steeds weer wordt hernieuwd wanneer de mensheid een nieuwe fase in gaat) en één mensheid (eenheid in verscheidenheid).

Bert Kersten, onder andere hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zal aan de hand van een powerpoint presentatie die hij gebruikt heeft voor een gastcollege aan de Universiteit Leiden voor het vak “Religie en mondialisering”, de belan​grijkste feiten, principes en ontwikkelingen bespreken.

100 jaar "Aan de voeten van de Meester"

Voorjaarsdag Theosofische Vereniging in Nederland

Brochure

Het boekje Aan de Voeten van de Meester werd op 13-jarige leeftijd geschreven door J. Krishnamurti (Alcyone) in 1909. In 1910 verscheen de eerste editie.

Inmiddels zijn we een eeuw verder en het boekje heeft nog niets aan waarde ingeboet. Integendeel, het lijkt soms actueler te zijn dan ooit. Het is ook niet zonder reden dat het werk in ongeveer 100 talen werd vertaald.

Pagina's

Abonneren op RSS - Loge Witte Lotus