Loge Witte Lotus

De wet van Karma

Binnen de leringen van de Esoterische Filosofie wordt de Wet van Karma, de wet van oorzaak en gevolg, als de ultieme wet beschouwd, die de bron is waar alle andere wetten uit voortkomen. Gesteld wordt dat het een ongeziene en onbekende wet is die wijs, intelligent en onpersoonlijk elk effect aanpast aan de oorzaak ervan en dat via de oorzaak de veroorzaker wordt getraceerd. Hoewel we de wet zelf niet kennen, kunnen we de manier waarop de wet werkt wel (leren) herkennen.

Tijdens een interactieve sessie zullen we proberen hier duidelijker zicht op te krijgen.

Margareta Porete en «Le miroir des âmes simples»

Radicale mystiek in conflict met de Inquisitie.

Margareta Porete was een Franse mystica en werd rond 1250 geboren in Le Hainault bij Cambrai. Ze publiceerde haar werk «Le miroir des âmes simples» rond 1290.

Daarin stelde ze dat de contemplatieve liefde tot God voor de ziel geen missen, gebeden of iets anders behoefde. Zoals andere mystici vond ze dat een ziel die de Goddelijke Eenheid bereikte geen kerkelijk gezag nodig had en deel uitmaakte van de hogere Kerk van de Geest.

Conflicten met de kerkelijke autoriteiten konden dus niet uitblijven.

Het 'Reine Land' Boeddhisme

De Leer van de Boeddha biedt een diepgaand inzicht in de oorzaken van het lijden en de mogelijkheden tot opheffing ervan. Het is dit psychologische aspect dat grote aantrekkingskracht uitoefent op Westerlingen. Daarnaast heeft de Leer ook een diep religieus karakter. Door het ontwikkelen van de rol van de ‘bodhisattva’ in het mahayana – boeddhisme kwam dit religieuze aspect meer op de voorgrond te staan.

Na een korte inleiding tot de leer van de Boeddha, wordt een overzicht geboden van de manieren waarop de bodhisattva kan functioneren in het leven van de volgeling.

Apocriefe teksten in het vroege Christendom

Het zal weinigen opgevallen zijn dat de laatste jaren veel publicaties verschenen zijn die over apocriefe teksten gaan.

Wat zijn apocriefe teksten? Wie heeft ze geschreven? En wat was hun functie?

Toegepaste theosofie - Ecodorpen: Damanhur

Een ecologische samenleving, gebaseerd op ethische en spirituele waarden - opgericht in 1975  - telt ongeveer 1000 inwoners.

Damanhur staat een cultuur voor van vrede en duurzame ontwikkeling door solidariteit, vrijwilligheid en respect voor de omgeving, kunst, en sociale en politieke betrokkenheid.

Christian Vandekerkhove is lid van onze loge.

Algemene Ledenvergadering Loge Witte Lotus 2013

Het bestuur van Loge Witte Lotus nodigt je graag uit op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze Loge. De vergadering start om 20.00 uur precies en wordt afgesloten rond 22.00 uur.

Toegepaste Theosofie - Ecodorpen: Findhorn

Findhorn is een klein plaatsje in Noord-oost Schotland. Bekend is de Findhorn Foundation, een spirituele leefgemeenschap die in 1972 werd gesticht door Peter en Eileen Caddy op een verwaarloosd en onvruchtbaar stuk grond. Op deze plek gingen ze groenten en fruit verbouwen, hierbij geleid door het geesteswezen Elixer. Dit als ‘de stem van God’ aangeduide wezen gaf adviezen over hoe de gemeenschap ontwikkeld en het land bebouwd moesten worden.

Toegepaste Theosofie - Ecodorpen, Arcosanti

Arcosanti is een door Poalo Soleri ontworpen stad in aanbouw, in centraal Arizona in de Verenigde Staten van Amerika. In het begin van de jaren 1970 hadden heel wat intelligente mensen rare ideeën over hoe ze de wereld zouden kunnen veranderen. Poalo Soleri, een Italiaans architect, die na de tweede wereldoorlog naar Amerika ging, was een van hen. Hij dacht dat hij de wereld kon redden met het maken van een 'Arcology', een compacte, zelfvoorzienende stad die op een waardige manier in de natuurlijke omgeving zou worden gebouwd.

Toegepaste Theosofie - Ecodorpen, Auroville

Auroville werd in 1968 gesticht  door  de Moeder en Sri Aurobindo en ligt in Zuid-India, tussen Chennai en  Pondicherry. Doel was een internationale stad op te richten voor 50.000 mensen, een plaats voor spiritueel en materieel onderzoek naar een levende belichaming van een ware menselijke eenheid. Auroville telt inwoners uit 45 verschillende landen, uit alle sociale klassen en culturen, van alle leeftijden (de gemiddelde leeftijd is 30 jaar).

Pagina's

Abonneren op RSS - Loge Witte Lotus