Loge Witte Lotus

Het Witte Lotusblad

Elke maand publiceert de Loge Witte Lotus een nieuwsbrief met daarin de laatste nieuwtjes, aankondigingen voor lezingen, studieavonden en andere wetenswaardigheden.

Site Milisstraat

Er zijn drie loges actief

In Antwerpen huizen drie loges broederlijk in de lokalen van de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen. Die bevinden zich vlakbij het Centraal Station, op zo'n vijf minuutjes loopafstand.

Kwestie van je een beetje te oriënteren.

Welkom

Beste Bezoeker,

Van harte welkom op de webstek van Loge Witte Lotus, een van de jongere loges van de Belgische Theosofische Vereniging vzw.

Theosofie is van alle tijden, de principes die zij verwoordt zijn van toepassing op al wat leeft, ook al is al wat leeft zich daar niet ten volle van bewust. Zo staat de mens nog maar aan het begin van de ontdekking dat alles met alles verweven en verbonden is, ieder element met ieder ander element, telkens op een unieke manier. De gevolgen van die kennis strekken ver…

Toegepaste Theosofie

Één keer per maand hebben we een speciale bijeenkomst: hoe passen we theosofie toe in het leven van alledag?

Hierbij worden de Drie Doelstellingen van de vereniging voor ogen gehouden, met nadruk op de tweede helft van de tweede doelstelling (het vergelijkend bestuderen van wetenschap en filosofie) en op de derde doelstelling (het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn).

Dit heeft twee grote doelen voor ogen:

Esoterisch Christendom

Als we spreken van esoterie moeten we onderscheid maken tussen eso- en exoterie.

Eso is het Griekse woord voor innerlijk/ van binnen. Het betekent geheim of verborgen en innerlijk. Dit waren leringen bestemd voor de zogenaamde ingewijden. Esoterisch Christendom betreft dus een traditie die de geheime leer van Jezus doorgeeft. 

Vrijmetselarij, achter de verschijningsvorm

Een verdieping, deel twee als je wil, van de voordracht van Yves op 04/12/2011.

In dit tweede deel, dat natuurlijk ook bijgewoond kan worden door mensen die het eerste deel misten, zal het voornamelijk gaan over het esoterische aspect van de vrijmetselarij, vrijmetselarij achter de verschijningsvorm als het ware. 

Laat ik me nader verklaren: 

Atlantis en Lemurië

Iedereen heeft al van Atlantis gehoord. Op een of andere manier maakt deze hypothese veel indruk op de meesten onder ons.

Niet zonder reden werden in de loop der jaren meer dan 30.000 boeken over Atlantis gepubliceerd.

Voor het grote publiek is Atlantis natuurlijk een mythe die door Plato is gecreëerd om de eigenschappen van een ideale staat uit te leggen. Heel wat auteurs hebben hun eigen localisatie van Atlantis naar buiten gebracht, samen met heel wat documenten, archeologische vondsten en redeneringen om hun visie te staven.

H.P.B. en het Electrisch Universum

Kosmologie in perspectief

In dit betoog staan centraal Oude Wijsheid en Wetenschap (niet alleen geschiedkundig, maar ook binnen een sociale context). Wetenschappelijke ontwikkeling is niet een rechte lijn, van: “zo is het en niet anders”. Het is een zeer slingerend pad, met allerlei valkuilen en obstakels, met ook wel dogma’s, maar gelukkig ook doorbraken. Elektriciteit speelt door het hele verhaal een centrale rol.

Theosofie of de Oude Wijsheid wordt in deze bijdrage in een ruim perspectief gezien.

Een kabbalistische kijk op de mens als microkosmos

“God sprak: Nu laat ons mensen maken naar ons beeld, die op ons gelijken.” Genesis 1:26

Volgens de kabbalah, een mystieke traditie van joodse oorsprong, is het menselijk wezen een miniatuur replica van de universele orde van alles wat bestaat en wordt daarom beschreven als geschapen naar gelijkenis van zijn Schepper. Want ‘zo boven, zo beneden’.

Martha Nussbaum en de Phaedrus van Plato

Uit de Wikipedia:

Martha Nussbaum: The fragility of goodness, hoofdstuk 7: This story isn't true, madness, reason and recantation in the Phaedrus. Cambridge, 1986.

Pagina's

Abonneren op RSS - Loge Witte Lotus