Voordrachten

Kies de begin- en einddatum van de activiteit. U kan ook in het verleden kijken...

Bijvoorbeeld: 22/04/2021
Bijvoorbeeld: 22/04/2021
Datum en uuroplopend sorteren Illustratie Onderwerp Moderator Plaats
10/06/2007 - 11:00 tot 13:00
De Kabaa in Mekka
De Islam

De islam (Arabisch: الإسلام) al-islām (Perzisch: اسلام) is een monotheïstische godsdienst en een van de drie grote(re) zogenoemde Abrahamitische religies. Het Arabische woord islam betekent letterlijk overgave (aan God) of onderwerping en...

Mohammed Ben Siamar Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
08/04/2007 - 11:00 tot 13:00
Jong geleerd is oud gedaan
Spiritualiteit en muziek

Muziek wordt al van oudsher gebruikt om bepaalde gevoelens en gemoedsstemmingen bij de mens te beïnvloeden. Ook de fysieke werking op de andere Rijken (mineralen, planten en dieren) is wetenschappelijk bewezen.

Met luistervoorbeelden uit de hele wereld en van alle tijden wordt...

Jan De Smedt
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
11/03/2007 - 11:00 tot 13:00
Gelugpa Monks
Gelugpa in Oost-Tibet - een ooggetuigenverslag

Gelugpa's worden genoemd de Tibetaans Boeddhistische Geelkap monniken. Aan het hoofd van deze orde staat de Panchen Lama, wiens bestaan heden ten dage omstreden lijkt, nu de Chinezen een andere persoon als reïncarnatie hebben aangewezen dan de door de Dalaï Lama aangewezen Panchen Lama...

Dagam Tsultrim Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
11/02/2007 - 11:00 tot 13:00
Bahá'í logo
Het Bahá’í-wereldgeloof

Eenheid, het centrale thema in deze religie, komt terug in één God (onkenbaar en onbereikbaar voor de mens), één religie (die steeds weer wordt hernieuwd wanneer de mensheid een nieuwe fase in gaat) en één mensheid (eenheid in verscheidenheid).

Bert Kersten, onder andere hoogleraar...

Bert Kersten Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
14/01/2007 - 11:00 tot 13:00
Karma: wet van Oorzaak en Gevolg
De wet van Karma

Binnen de leringen van de Esoterische Filosofie wordt de Wet van Karma, de wet van oorzaak en gevolg, als de ultieme wet beschouwd, die de bron is waar alle andere wetten uit voortkomen. Gesteld wordt dat het een ongeziene en onbekende wet is die wijs, intelligent en onpersoonlijk elk effect...

Ali Ritsema
Theosofische Vereniging Nederland
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
10/12/2006 - 11:00 tot 13:00
Margareta Porete?
Margareta Porete en «Le miroir des âmes simples»

Radicale mystiek in conflict met de Inquisitie.

Margareta Porete was een Franse mystica en werd rond 1250 geboren in Le Hainault bij Cambrai. Ze publiceerde haar werk «Le miroir des âmes simples» rond 1290.

Daarin stelde ze dat de contemplatieve liefde tot God voor de ziel geen...

Sofie Sweygers Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
12/11/2006 - 11:00 tot 13:00
Mandara statues
Het 'Reine Land' Boeddhisme

De Leer van de Boeddha biedt een diepgaand inzicht in de oorzaken van het lijden en de mogelijkheden tot opheffing ervan. Het is dit psychologische aspect dat grote aantrekkingskracht uitoefent op Westerlingen. Daarnaast heeft de Leer ook een diep religieus karakter. Door het ontwikkelen van de...

Martine Strubbe Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
08/10/2006 - 11:00 tot 13:00
Een apocrief manuscript
Apocriefe teksten in het vroege Christendom

Het zal weinigen opgevallen zijn dat de laatste jaren veel publicaties verschenen zijn die over apocriefe teksten gaan.

Wat zijn apocriefe teksten? Wie heeft ze geschreven? En wat was hun functie?

Algemeen wordt aangenomen dat het teksten zijn die geschreven werden vanaf het vroege...

Armand De Roose Milisstraat 22, 2018 Antwerpen