Voordrachten

Kies de begin- en einddatum van de activiteit. U kan ook in het verleden kijken...

Bijvoorbeeld: 22/04/2021
Bijvoorbeeld: 22/04/2021
Datum en uuroplopend sorteren Illustratie Onderwerp Moderator Plaats
01/06/2008 - 11:00 tot 13:00
Orpheus
Orpheus en het Orphisme

De mythische dichter-zanger Orpheus heeft sinds de oudheid tot vandaag tastbare sporen nagelaten in de westerse literatuur, de plastische kunsten en de muziek. Het Orphisme daarentegen laat zich voor ons minder scherp aflijnen.

...
Hugo Cardon Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
04/05/2008 - 11:00 tot 13:00
L'ange des Splendeurs (Jean Delville)
Kunst en Theosofie

De globaal aanvaarde mening over kunst luidt: "Kunst is de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie."

Een Theosofische benadering zegt: "Kunst is de extravertatie of extrapolatie in de vormenwereld van het aspect van schoonheid van het Goddelijke...

Sonia Hoste
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
06/04/2008 - 11:00 tot 13:00
Geluid kan genezen
Geluid en genezing

Vanaf de vroegste tijden hebben filosofen gewezen op de bijzondere invloed van muziek op sommige ziekten, vooral op zenuwziekten. Kircher beveelt muziek aan, omdat hijzelf de goede uitwerking ervan had ondervonden, en hij geeft een uitvoerige beschrijving van het instrument dat hij...

Jan De Smedt
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
02/03/2008 - 11:00 tot 13:00 De 2de Doelstelling van de Theosofische Vereniging (Adyar)

Het woord theosofie, dat in de naam van de vereniging staat, werd door de oprichters niet als zodanig gedefinieerd.

Theosofia is een woord, dat is samengesteld uit de twee Griekse woorden 'theos', dat god betekent en 'sophia', dat wijsheid betekent, zodat het de betekenis zou kunnen...

Jan Jelle Keppler
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
03/02/2008 - 11:00 tot 13:00
Groene Tara
Tara - Deel II

In het eerste gedeelte van de voordracht over Tara, in oktober 2007, zijn we ingegaan op de oorsprong van de godin Tara, haar aanwezigheid in een aantal culturen en haar intrede in het Tibetaans Boeddhisme en de verschillende mythes waarmee die intrede...

Lieve Opgenhaffen & Sabine Van Osta
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
06/01/2008 - 11:00 tot 13:00
Kabbalistische Levensboom
Gilgul Neshamot: de kabbalah over transmigratie van de Ziel

Er zijn vele Werelden waar zij doorheen draaien en iedere wenteling is wonderbaarlijk op vele verborgen manieren. Maar mensen hebben geen weet hiervan en beseffen hier niets van”.

Zo spreekt de Zohar over transmigratie. In de Joodse overlevering is het concept van...

Guido Hoste
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
02/12/2007 - 11:00 tot 13:00 Humanisme

In hoeverre het humanisme een alternatief, een concurrent, een pendant of een aanvulling van godsdienst wil zijn, werd in verschillende tijden verschillend ervaren. Feit is dat het westerse humanisme ontstond en tot ontwikkeling is gekomen in een dominant christelijke omgeving en dat het daaraan...

Frank Stappaerts Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
04/11/2007 - 11:00 tot 13:00 Judaïsme

I. De Bijbel.

De joodse godsdienst berust op een geheel van teksten, bestaande uit de bijbel - Tenach - (bij anderen - “het Oude Testament”), en de verschillende officiële commentaren op de Bijbel.

De hebreeuwse bijbel wordt in drie delen verdeeld:

  1. De Torah
  2. ...
Prof. Rab. A.J. Malinsky Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
07/10/2007 - 11:00 tot 13:00
Witte Tara
Tara Deel I

Wie zich een beetje wil verdiepen in het Boeddhisme, meer bepaald het Tibetaans Boeddhisme, komt zeer snel in contact met een omvangrijk godenstelsel. We vinden hier goden uit het Hindoeïsme, het Hinayana, Mahayana en Tantrayana boeddhisme en ook goden uit de Bon religie en het volksgeloof....

Lieve Opgenhaffen
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen