Voordrachten

Kies de begin- en einddatum van de activiteit. U kan ook in het verleden kijken...

Bijvoorbeeld: 22/04/2021
Bijvoorbeeld: 22/04/2021
Datum en uuroplopend sorteren Illustratie Onderwerp Moderator Plaats
07/06/2009 - 11:00 tot 13:00
Verdrijving van katharen uit de Zuid-Franse stad Carcassonne
De Katharen - fictie en realiteit

Er werd in het verleden reeds veel geschreven over deze beweging die zich manifesteerde in West-Europa vanaf de 11de tot de 14de eeuw. Veel berust ook op veronderstellingen en zo zijn er in de literatuur vele misverstanden ingeslopen die niet kunnen bevestigd worden.

Het eerste deel van...

Armand De Roose Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
03/05/2009 - 11:00 tot 13:00
Sprookjesboek
Theosofie en literatuur

In de reeks “Theosofie en Kunst” gaan we tijdens de zondagochtendvoordracht voor de maand mei ons kunstzinnig en theosofisch heil zoeken in de literatuur die één van de vele kunstvormen is.

Hoe kunst omschrijven? Uiteraard zijn er, zoals wel vaker het geval is, even zovele...

Sabine Van Osta
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
05/04/2009 - 11:00 tot 13:00
Jainisme logo
Jainisme

India is de bakermat van drie oeroude religies: het hindoeïsme, het boeddhisme en het jainisme. Deze religies zijn alle drie gebaseerd op het geloof in de wedergeboorte. Na je dood wordt je geest herboren in een ander lichaam en de kwaliteit van je leven wordt bepaald door je daden in vorige...

Chris De Lauwer Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
01/03/2009 - 11:00 tot 13:00
7-voudigheid
De mens en zijn lichamen

Theosofie geeft ons een belangwekkend 'model' van wat de mens is: een stroom van bewustzijn. In een schema ('ei-schema' genaamd) wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van de mens in zeven verschillende lichamen/beginselen:

“Het verdelen van de samenstelling van de mens in...

Patrick Van Hauwe
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
01/02/2009 - 11:00 tot 13:00
Utriusque Cosmi, Robert Fludd
Een kabbalistisch Universum

“Gods plaats is de wereld, maar de wereld is niet Gods plaats.”

Met dit kabbalistische gezegde wordt bedoeld dat God in de wereld aanwezig is maar er tegelijk ook buiten staat. Een immanente God is een innerlijke drijvende kracht die de ganse Schepping doordringt. Maar zoals...

Guido Hoste
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
04/01/2009 - 11:00 tot 13:00
Stervensbegeleiding
Stervensbegeleiding

Stervensbegeleiding…. een woord dat tegenwoordig steeds meer opduikt onder de vorm van palliatieve begeleiding en dat nauw aanleunt bij het thema van euthanasie. Kan stervensbegeleiding een meerwaarde betekenen in onze huidige maatschappij?

Laat ons eens even dieper ingaan op...

Mieke Van der Cruysse
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
07/12/2008 - 11:00 tot 13:00
Maskers
Joodse humor

Wat is humor? Wat doet mensen lachen? Wanneer we een antwoord willen geven op deze vraag, moeten we vaststellen dat dit niet zo eenvoudig is. Humor heeft oneindig veel gezichten en speelt een rol in heel wat situaties.

Ludo Abicht, filosoof en publicist, schrijft: Een heel algemene...

Prof. Rab. A.J. Malinsky Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
02/11/2008 - 11:00 tot 13:00
Nãgãrjuna
Nãgãrjuna

Aan de Boeddha werd gevraagd wie, na zijn dood, zijn leringen zou voortzetten. De Boeddha voorspelde: In de Zuidelijke regio (in India), in het Land van de Palmen, zal een jongen geboren worden die de staat van ‘bestaan’ en ‘nietbestaan’ zal vernietigen. Nadat hij aan de wereld Mijn ‘...

Lieve Opgenhaffen
Loge Witte Lotus
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
05/10/2008 - 11:00 tot 13:00
De 12 vormen van Surya
Vergelijkende Indo-Europese Mythologie

De meeste Indiërs, Iraniërs en Europeanen spreken een taal behorend tot een groep onderling verwante talen, de Indo-Europese (IE) taalfamilie. Aangenomen wordt dat deze afstammen van een gemeenschappelijke vooroudertaal of dialectencontinuüm, het Proto-Indo- Europees (PIE). Dit werd een...

Dr. Koenraad Elst Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
07/09/2008 - 10:30 tot 16:30 Opendeur & Najaarsdag

De hele Milisstraat heeft een buurtfeest. Wij maken van de gelegenheid gebruik om beter kennis te maken en onszelf voor te stellen.

- Milisstraat 22, 2018 Antwerpen