Voordrachten

Kies de begin- en einddatum van de activiteit. U kan ook in het verleden kijken...

Bijvoorbeeld: 22/04/2021
Bijvoorbeeld: 22/04/2021
Datum en uuroplopend sorteren Illustratie Onderwerp Moderator Plaats
03/04/2011 - 11:00 tot 13:00
Logo VVK
De Vrij-katholieke kerk: de katholieke kerk voor de 21ste eeuw

De Vrij-Katholieke Kerk is in theosofische middens ontstaan in 1916 via de Onafhankelijke Oud-Rooms-Katholieke Kerk uit de Oud-katholieke Kerk en komt aldus in de regelmatige apostolische successie, die dus de legitimiteit van haar sacramenten bevestigt. Haar liturgie is heel erg geïnspireerd op...

Christian Vandekerkhove
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
06/03/2011 - 11:00 tot 13:00 Concentratie
Concentratie als voorbereiding op meditatie: Gedachtenkracht
Concentratie als voorbereiding op meditatie: Gedachtenkracht

Er zijn vele vormen van meditaties en meditatieve wegen. Binnen de theosofische oude wijsheidsleringen ligt een van de belangrijkste wegen tot innerlijke bevrijding in het 'zuiveren' van het denken. Vanuit het denken moet de regeneratie van de innerlijke mens optreden. Die regeneratie houdt in...

Sabine Van Osta
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
06/02/2011 - 11:00 tot 13:00
Cover van het boek
Inleiding tot een Cursus in Wonderen

Toen halfweg de jaren ’60 Helen Schucman, professor psychologie aan een New Yorkse universiteit, een innerlijke stem hoorde zeggen: “Dit is een cursus in wonderen, gelieve nota te nemen”, kon niemand vermoeden, ook zij niet, dat hiermee een tijdloos spiritueel verhaal was begonnen. Als...

Bob Hermans OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
05/12/2010 - 11:00 tot 13:00
Rookkwarts
Genezende & geestelijke krachten uit het mineralenrijk II

Onderzoek, wetenschappelijk gestaafd, heeft bevonden dat de etherische stoffen, getrokken uit de natuurwereld, leiden tot de genezing van de totale mens.

De elixirs zijn geënergetiseerde preparaten met de vibraties van metalen, mineralen en kwartsen en vertegenwoordigen een bundeling van...

Sonia Hoste
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
07/11/2010 - 11:00 tot 13:00
Het zilveren koord
De dood, theosofisch bekeken

In de natuur profileren de herfst en de winter zich in een aantal opzichten als tijden van resp. afscheid, afsterven, dood, d.w.z. een overgang en vervolgens rust, een statisch afwachten, een halt houden, de ruimte die wacht op wat komen gaat. De theosofie benadert dit gegeven als een stukje van...

Patrick Van Hauwe
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
03/10/2010 - 11:00 tot 13:00
De havik (Todd Jason Baker)
Indiaanse spiritualiteit, fictie en realiteit

Vijfhonderd jaar geleden werd de ‘nieuwe wereld’ ontdekt. Een nieuwe wereld waar verschillende religieuze strekkingen zich konden ontplooien. Voor de oorspronkelijke bewoners, de indianen, gold dit echter niet. Hen stond vervolging, onderdrukking, beroving van hun identiteit en spiritualiteit te...

Ernie Vonck OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
05/09/2010 - 11:00 tot 13:00
Drie grondbeginselen
De drie grondbeginselen van de theosofie

Toen zij dan in 1888 De Geheime Leer presenteerde aan de wereld stelde mevrouw Blavatsky in de inleiding onder meer drie grondbeginselen voor die de lezer van haar opus magnum voortdurend in het achterhoofd diende te houden wanneer hij het boek doorkauwde. Het betreft drie...

Sabine Van Osta
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen