Voordrachten

Kies de begin- en einddatum van de activiteit. U kan ook in het verleden kijken...

Bijvoorbeeld: 22/04/2021
Bijvoorbeeld: 22/04/2021
Datum en uuroplopend sorteren Illustratie Onderwerp Moderator Plaats
01/06/2014 - 11:00 tot 13:00
The Divine Spark
De Monade

Voor velen is de monade onbekend. Wat is dan eigenlijk een Monade?

Een monade is een eenheid van bewustzijn, een onvernietigbare eenheid van individualiteit. Er is een monade in het hart van elk wezen, van atoom tot zon.

De Monade in een atoom is natuurlijk...

David Roef
Geünieerde Loge van Theosofen
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
04/05/2014 - 11:00 tot 13:00 Workshop: intuïtief en energetisch schilderen

Wat is er fijner dan even alles kunnen geven, alles loslaten en tot rust te komen.

Schilderstalent is niet noodzakelijk. Het wordt een moment om penseel of vingers te laten leiden vanuit het hart!

Wie interesse heeft, vragen we om zich nu al aan te willen melden. In een volgend...

Janine Bogaerts
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
06/04/2014 - 11:00 tot 13:00 Gevaren van het spiritisme

Sinds het begin der tijden heeft de mens zich steeds de vraag gesteld over het al dan niet bestaan van een leven na de dood. Bij heel wat primitieve volkeren kunnen we bewijzen vinden van een geloof in een voortbestaan na de dood. Bij de oude Grieken, Romeinen en ook in het oude China was men...

Patrick Van Hauwe
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
02/03/2014 - 11:00 tot 13:00
Annie Besant
Het leven en werk van Annie Besant

Annie Besant (1847 – 1933) was de tweede president van de Theosophical Society van 1907 tot 1933.

Voordat ze in 1889 tot de Theosophical Society toetrad, was ze actief in maatschappelijk werk en kwam ze op voor de verdrukten. Ze verkeerde in de vrijdenkers en hervormingsgezinde kringen...

Wim Leys
Theosofische Vereniging Nederland
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
02/02/2014 - 11:00 tot 13:00
Roerich: De moeder van de wereld
De Wereldmoeder

De Wereldmoeder als term is nog niet zo heel oud: de realiteit die achter de naam schuil gaat, is echter al zo oud als de Manifestatie zelf en grijpt terug op dat andere begrip dat wij terugvinden in de eerste stanza’s waar mevr. Blavatsky De Geheime Leer mee laat...

Sabine Van Osta
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
05/01/2014 - 11:00 tot 13:00 Vraag en antwoord: Theosofie vandaag Nieuwsjaarsbijeenkomst OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
01/12/2013 - 11:00 tot 13:00
Martinistisch Pentakel
Het Martinisme

Overgenomen uit het Witte Lotusblad, december 2013

Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803) verkondigde zijn leer en initiëerde zijn leerlingen rechtstreeks, zonder enige vorm van rituele handeling. Hij heeft nooit een orde opgericht. Voor de oprichting van de '...

Lieve Opgenhaffen
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
03/11/2013 - 11:00 tot 13:00
Bakermat van het IE?
De Indo-Europese beschaving: Wat, waar, wanneer?

Het Indo-Europees

Er is op zich niets bijzonders aan de Indo-Europeeërs, behalve dat ze als taalgroep de helft van de wereldbevolking uitmaken en dat hun talen sinds tweehonderd jaar het voorwerp uitmaken van grondige studie, zodat een zeer volledig beeld van deze taalfamilie ontwikkeld...

Dr. Koenraad Elst OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
06/10/2013 - 11:00 tot 13:00
Kompas
Het pad van de spirituele groei

In de theosofische leer zijn de begrippen "Pad" en "spirituele groei" even fundamenteel als begrippen zoals bijv. het Ene Leven, Karma, Reïncarnatie, Cycliciteit of het Goddelijk Plan. Meer nog, ze vormen de kern van en een basis tot inzicht in het hele menselijke verhaal. Beide begrippen staan...

Sabine Van Osta
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen