Voordrachten

Kies de begin- en einddatum van de activiteit. U kan ook in het verleden kijken...

Bijvoorbeeld: 22/04/2021
Bijvoorbeeld: 22/04/2021
Datum en uuroplopend sorteren Illustratie Onderwerp Moderator Plaats
07/06/2015 - 11:00 De Theosofische Vereniging in de wereld van nu

Op 17 november 1875 werd in New York City de Theosophical Society opgericht door een aantal personen, waarvan Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott en William Quan Judge de belangrijkste zijn. Dit zijn de mensen die ik graag de zichtbare stichters van de TS noem. Daarnaast waren er nog...

Christian Vandekerkhove
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
05/04/2015 - 11:00
Pasen vandaag!
Geen voordracht: Pasen

Kristenen vieren het Paasfeest: geen voordracht vandaag...

Geen voordracht
01/03/2015 - 11:00 tot 13:00
De gelaarsde kat
Verborgen wijsheid van het sprookje

Allen zijn wij wel vertrouwd met sprookjes. Maar wij beseffen meestal niet dat deze oude verhalen die tegenwoordig voor kinderlectuur doorgaan, uit de mysteriën van de oudheid komen. Verrassend diepzinnig worden ze, en leerzaam, wanneer je ze tegen het licht van...

Wim Leys
Theosofische Vereniging Nederland
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
01/02/2015 - 11:00 tot 13:00
Matter and Consciousness
Wat is het bewustzijn?

Uit http://nulpuntenergie.net/blog/fons-wils-de-link-tussen-bewustzijn-en-materie/:

Fons Wils is astrofysicus en begon al van in zijn vroege jeugd aan een fundamentele zoektocht en...

Fons Wils OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
04/01/2015 - 11:00 tot 13:00
TOS Logo
Theosofische Orde van Dienst (T.O.S.)

Uit tswiki.net (Engels):

The Theosophical Order of Service (TOS) is an international organization founded in February 1908 by...

Helmut Vandersmissen
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
07/12/2014 - 11:00 tot 13:00
Ortodoxe ruimte
Sacrale ruimten in de christelijke wereld

Elke religie vertaalt zijn geloof en zijn cultuur niet alleen in rituelen maar ook in de architectuur die nodig is voor de rituelen.In het christendom het vooral de kerkgebouwen en kloosters die in het Europese landschap zijn te vinden. Maar buiten deze sacrale ruimten zijn er ook andere ruimten...

Armand De Roose OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
02/11/2014 - 11:00 tot 13:00
Hoofd van Plotinus
Plotinus

Uit de Wikipedia

Plotinus (Grieks: Πλωτῖνος) (Assioet, Egypte, ca. 204/5 – Minturnae, Campania, 270), was een belangrijkfilosoof uit de antieke wereld en grondlegger (samen met zijn leraar Ammonius Saccas) van wat later het...

Lieve Opgenhaffen
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
05/10/2014 - 11:00 tot 13:00
hoes van boek
Christelijke Theosofie

Wat is christelijke theosofie?

Om dat uit te leggen gaan we terug in de tijd, meer bepaald de zestiende en zeventiende eeuw , de tijd van Jacob Boehme (1575-1624). Boehme wordt gezien als diegene die aan de wieg stond van deze christelijke mystiek, meer bepaald een protestantse...

Herman De Kuyffer
Geünieerde Loge van Theosofen
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
07/09/2014 - 13:00 tot 17:00 Theosofie: een manier van leven, denken, voelen en ervaren

De theosofie heeft veel gemeen met andere esoterische stromingen. Ze stelt zich tot doel alle mensen – gelovig of niet - in groepsverband, maar ook individueel, te laten zoeken naar waarheid. Wie een bepaalde godsdienst belijdt zal de verborgen rijkdom daarin kunnen ontdekken en hem dieper...

Sabine Van Osta, Christian Vandekerkhove, Lieve Opgenhaffen
Loge Witte Lotus
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen