Algemene vergadering 2018

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Details
Datum en uur: 
31/05/2018 - 20:00 tot 21:30
Moderator: 
Bestuur

Moderator is lid van:

Bijdrage: 
Leden: gratis - Niet-leden: 2€

Zoals elk jaar zal het Logecomité van Loge Witte Lotus een aantal van zijn bestuursmandaten hernieuwen tijdens de Algemene Vergadering, die zal doorgaan op donderdag 31 mei aanstaande om 20 uur.

Als Loge volgen we de richtlijnen van de Belgische Sectie en ter verduidelijking geven we hier, in het kort, de procedure die door de Nationale Sectie wordt gevolgd: Conform de Wet op de VZW vermelden de Nationale statuten, dat de benoeming van de bestuursleden de exclusieve bevoegdheid is van de Algemene Vergadering (Artikel 24). De bestuursleden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar, maar zijn herverkiesbaar (artikel 12).

Dat zelfde artikel vermeldt dat de functies van de bestuursleden verdeeld worden binnen de Raad van Bestuur. Dit wil zeggen dat, in tegenstelling tot de in het verleden toegepaste procedure, een lid van de Vereniging niet noodzakelijk zijn kandidatuur stelt voor een functie binnen de Raad van Bestuur, maar in de eerste plaats kandideert als bestuurder. De verdeling van de functies zal binnen de Raad van Bestuur geschieden.

Wat deze procedure voor onze Loge betekent, vinden we terug in artikel 36 van de nieuwe statuten, waarin staat: “Een lid of toegetreden lid kan slechts tot voorzitter van een Loge of als lid van haar bestuursraad benoemd worden indien hij/zij minstens al twee jaar (24 maanden) lid of toegetreden lid is op het ogenblik van de benoeming, en als hij/zij gedurende de laatste twee jaar het lidgeld regelmatig betaald heeft.”

Het Logecomité doet dus vanaf heden een oproep tot kandidaturen, bij de leden die in regel zijn met hun jaarlijkse bijdrage en die tenminste twee jaar zijn aangesloten bij de Vereniging. De ontvankelijkheid van de kandidaturen zal beslist worden door het Logecomité alvorens ter stemming voor te leggen aan de Algemene Vergadering.