Basisbegrippen uit de Theosofie

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
cover Basisbegrippen
Details
Datum en uur: 
20/09/2007 - 20:00 tot 22:00
Moderator: 
Sabine Van Osta
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Dit wordt vooral in samenhang gezien met het programma van de eerste donderdag. Beide zullen elkaar op zodanige manier aanvullen dat ze een passend programma bieden aan alle belangstellenden die willen kennismaken met de Theosofie. Iedere derde donderdag van de maand, overlopen we in een comfortabel tempo de basisbegrippen uit de theosofie.

Komen onder meer aan bod: het embleem van de Theosofische Vereniging (Adyar), het ontstaan van de wereld, de mens, het dierenrijk, het plantenrijk, mineralen en parallelle rijken die behoren tot de aardse sfeer, en uiteraard het verhaal rond sterven, reïncarneren en karma. Dit alles vormt reeds stof genoeg voor alle tien de bijeenkomsten die gepland staan.

Iedere avond is min of meer op dezelfde wijze ingedeeld. In een eerste deel wordt aan de hand van een schema uitleg gegeven omtrent het begrip dat die avond centraal staat, zo helder en beknopt mogelijk.

Het tweede gedeelte is eerder interactief: er kan in verband met de voorgestelde materie toepasselijke stukjes tekst ter lezing aangeboden worden aan de deelnemers, al dan niet in kleine groepjes. Daarna toetsen we samen de teksten aan het schema en omgekeerd, in een discussie waarin respect is voor iedere mening.

The First Principles of Theosophy

(1921), door Curuppumullage Jinarajadasa, gepubliceerd in 1995 door Kessinger Publishing (ISBN 1564595358). Hij was de vierde internationale president van de vereniging van 1946 tot 1953.


De auteur

Dit werk is on-line te raadplegen op http://users.ez2.net/nick29/theosophy/fp-index.htm.

Ook andere bronnen uit de theosofische litteratuur zullen worden geraadpleegd.

Christian Vandekerkhove is lid van onze loge.