Danielle Audoin, Een benadering van Theosofie

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
cover Een benadering
Details
Datum en uur: 
06/09/2007 - 20:00 tot 22:00
Moderator: 
Sabine Van Osta
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

ISBN 9061750628

Theosofie staat voor goddelijke wijsheid, theo-sophia. In onze huidige tijd wordt verwezen naar het stelsel leringen zoals te boek gesteld door Helena Petrovna Blavatsky in o.m. Isis Ontsluierd en haar hoofdwerk De Geheime Leer.

Sinds de publicatie van dit opus magnum hebben meerdere generaties theosofische auteurs de materie toegankelijk gemaakt voor éénieder die zich aan esoterische onderwerpen interesseert. Uit de bron van alle auteurs wordt het materiaal geput voor deze reeks.

Voorkennis is niet nodig, we maken immers een begin, en naar wij hopen een begin van ook uw reis doorheen het boeiende landschap van de theosofie en esoterie. Het is evenmin noodzakelijk om lid te worden van de organiserende vereniging, noch zal u daarom gevraagd worden. Het aanbieden van de leerstof op zich staat centraal.

Een benadering van Theosofie

Aan de hand van het boekje “Een benadering van Theosofie” wordt iedere eerste donderdag van de maand tijdens 2007 - 2008 kennis gemaakt met het menselijk gestel, bekeken door een theosofische bril. Deze tekst zet in eenvoudige en klare taal uiteen, uit welke “lagen” een menselijk gestel is opgebouwd volgens de oude esoterische leringen.

Het boekje wordt gezamenlijk gelezen en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Sabine Van Osta is lid van onze loge.