Jubileum 50 jaar Stichting Proklos video

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Logo Proklos
Details
Datum en uur: 
31/10/2013 - 20:00 tot 22:00
Moderator: 
Christian Vandekerkhove
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Sedert 1958 werd bij koninklijk besluit de Stichting Proklos gevolmachtigd om binnen de Faculteit der Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden de leerstoel te beheren in de “Metafysica in de geest van de Theosofie”.

In mei 2008 werd de 50ste verjaardag van Proklos gevierd met een zeer interessant symposium in Leiden met als thema: Omnipresent Mind.

De eregasten waren Dr. Rupert Sheldrake, Prof. Dr. P. Krishna en Prof. Bas Haring. Aan het woord kwamen ook Drs. Ronald Engelse, voorzitter van Proklos en Prof. Dr. Hans Gerding, huidige docent van de Proklosleerstoel. Deze film geeft een overzicht van deze driedaagse met de bijdragen van deze sprekers.

​Christian Vandekerkhove is lid van onze loge.