Theosofisch Practicum

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Details
Datum en uur: 
28/01/2008 - 20:00 tot 22:00
Moderator: 
Jan De Smedt
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

In januari starten we met een bijkomende activiteit: "Theosofisch Practicum".

Elke vierde maandag van de maand vanaf januari 2008 zal er een extra bijeenkomst zijn, die de bedoeling heeft Theosofie echt in de praktijk te brengen.

Hierbij worden de Drie Doelstellingen van de vereniging voor ogen gehouden, met nadruk op de tweede helft van de tweede doelstelling (het vergelijkend bestuderen van wetenschap en filosofie) en op de derde doelstelling (het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn).

Dit heeft twee grote doelen voor ogen:

  1. Het aftoetsen van de huidige stand van de (para)wetenschappen aan de standpunten en de litteratuur uit de Theosofie.
  2. Het uitwisselen van ervaringen hieromtrent, zonder daarbij de nadruk te leggen op het mentale, verstandelijke aspect; maar eerder een experimenteel actief betrekken van de behandelde onderwerpen.

Dit wordt dus een combinatie van studeren, experimenteren en practiseren.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder andere:

  • Fysica, astrofysica, quantumfysica, scheikunde, wiskunde (de "exacte" wetenschappen)
  • Filosofie, psychologie, sociologie (de "sociale" wetenschappen)
  • Parapsychologie, parawetenschap (de wetenschappelijke kringen beschouwen dit meestal als "pseudo" wetenschappen, de Theosofie is echter niet afkerig van het bestuderen hiervan)

Wetenschap wordt wel eens onderverdeeld in de categorieën geesteswetenschappen ook wel alfawetenschappen, in natuurwetenschappen ook exacte wetenschappen, in sociale wetenschappen of gammawetenschappen en in formele wetenschap. (uit de Nederlandstalige Wikipedia)

Vergeet ook niet dat in de beginjaren van de Theosofie, eind 19de eeuw, dingen als hypnose, mesmerisme en mediums vlijtig werden beoefend en onderzocht.

Er wordt over deze dingen heel wat gepubliceerd op allerhande media, het wordt dus boeiend om dit te toetsen aan wat in Theosofische kringen hierover wordt aangenomen.

Er zijn plannen om bij voldoende belangstelling dit practicum uit te breiden tot twee avonden per maand vanaf het volgend werkjaar.

Hopelijk wordt dit aanbod druk bijgewoond Glimlach

Jan De Smedt is lid van onze loge.