Toegepaste Theosofie - Reeks Boeddistische Tantra

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
cover Tantra
Details
Datum en uur: 
23/09/2010 - 20:00 tot 22:00
Moderator: 
Sabine Van Osta
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Tijdens de eerste helft van het komend activiteitenjaar 2010-2011 bekijken we een serie voordrachten gehouden door Glenn Mullin, opgenomen in de Theosophical Society in America in 2003.

Glenn Mullin is bekend als tibetoloog, vertaler van klassiek tibetaanse teksten en deskundige op het gebied van Oosterse klassieke kunstvormen die als curator menige tentoonstelling van thankha’s en andere klassiek oosterse kunstobjecten op touw heeft gezet. Van 1972 tot 1984 verbleef Glenn Mullin in de Himalaya in India om er o.a. te studeren bij tientallen grote Tibetaanse lama’s. Zijn interesseveld besloeg filosofie, literatuur, meditatie, yoga en de cultuur van de verlichting zoals beleefd en geuit in de regio Tibet en Nepal.

De serie voordrachten in het Engels die we gaan bekijken, gaan over tantrischboeddhistische methoden in de praktijk. Glenn Mullin overloopt slechts een aantal van de in totaal 84.000 manieren om verlichting te bereiken. Op deze wijze passeren alle belangrijke en dagdagelijkse levensactiviteiten de revue vanuit een tantrische ooghoek bekeken.

De voordrachten zijn in het eenvoudig Engels, niet ondertiteld maar wel ingeleid en becommentarieerd zodat de voordrachten toch gevolgd kunnen worden.

Sabine Van Osta is lid van onze loge.