Vrije Vergadering: Jubileum Stichting Proklos

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Details
Datum en uur: 
29/09/2011 - 20:00 tot 22:00
Moderator: 
Christian Vandekerkhove
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

DVD JUBILEUM CONFERENTIE  van de STICHTING PROKLOS met o.m. bijzondere lezing van Dr. Rupert Sheldrake

De Stichting Proklos beheert sinds 1958 de universitaire Leerstoel in de Metafysica in de geest van de theosofie. Deze leerstoel maakt deel uit van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. De hoogleraren waren achtereenvolgens prof. dr. J.J. Poortman, prof. dr J.H. Dubbink, prof. dr. W.H. van Vledder en van 2003 tot op heden prof. dr. Hans Gerding.

Zowel de Theosofische Vereniging Nederland als het Internationaal Theosofisch Centrum waren betrokken bij de oprichting, en zijn tot op heden betrokken bij het bestuur van de Stichting.

Het Gouden Jubileum werd gevierd in Leiden in 2008.

Als eregasten waren aanwezig: prof. dr. P. Krishna uit India,  dr. Rupert Sheldrake uit Engeland en de Nederlandse filosoof prof. dr. Bas Haring.