Vrije vergadering - verslag over de 139ste Internationale Conventie in Adyar

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Details
Datum en uur: 
29/01/2015 - 20:00 tot 22:00
Moderator: 
Sabine Van Osta

De 139ste Internationale Conventie van de Theosofische Vereniging werd gehouden van 26 tot 31 december 2014 op het hoofdkwartier te Adyar (Chennai, India), voor het eerst onder leiding van Tim Boyd, de Internationale Voorzitter van de Vereniging.

Als thema voor deze Internationale Conventie werd gekozen voor “Theosophy in a Changing World”, Theosofie in een wereld van verandering.

In totaal woonden zo’n 1200 mensen uit ongeveer 30 landen deze Conventie bij. Sprekers kwamen opnieuw uit alle hoeken van de wereld, met ditmaal als hoofdsprekers Linda Oliveira (Australië), Michael Gomes (VSA), Jacques Manich (Frankrijk), Manoj Das (India) en uiteraard onze Internationale Voorzitter zelf, Tim Boyd. Daarnaast kwamen nog tal van sprekers aan bod voor korte voordrachten over het thema van deze Conventie. 

Bijzondere aandacht werd gegeven aan het werk van de Theosofische Orde van Dienst door zowel de voormalige Internationale Secretaris van de TOS, Diana Dunningham-Chapotin als de huidige Internationale Secretaris, Nancy Secrest. In het kader van onze snel veranderende wereld, brachten zij vooral het werk naar voor van hun vele vrijwilligers die zich in uiteenlopende domeinen inzetten vanuit hun theosofische bewogenheid in een breed aantal domeinen met inbegrip van scholen, het lenigen van kinderen in nood, dierenbescherming, etc... Inderdaad, de Theosofische Orde van Dienst heeft nooit werkers teveel en ook hier en België kijken wij steeds uit naar mensen die concreet de TOS-werking kunnen ondersteunen en gestalte geven.

Bijzondere aandacht werd eveneens gegeven aan de bijdrage van Jacques Manich die het nieuwe project Theoscience voorstelde. Dit werd al eerder aangekondigd in theosofische middens, via Theosophy Forward midden december 2014. Het Theoscience project wenst een soort van overkoepeling en forum bieden aan alle bestaande theosofische groepen die zich momenteel bezig houden met wetenschap en dit zijn er wel een aantal. Zo zijn er wetenschappelijk georiënteerde theosofische groepen actief in Adyar, Engeland, Australië en de Verenigde Staten. Wilt u meer vernemen over het Theoscience project dan kan dat via de website:

http://www .theoscience.org/forum/

Na de sluiting van de Conventie was het tijd voor het Youth Forum, in aanwezigheid van de Internationale President en de Vice Voorzitter . Deze activiteit was vooral gericht naar de jonge Theosofen onder ons.

De Internationale Conventie in Adyar , is steeds weer een gelegenheid voor iedere theosoof om eventjes contact te leggen met de hoofdzetel van de Vereniging die in 1875 gesticht werd door o.a. mevr . Blavatsky , Kol. Olcott, William Quan Judge.

Alle voordrachten zijn ook nu nog te beluisteren en te bekijken op de website van de hoofdzetel www.ts-adyar.org, via You Tube. 

Michael Gomes zal in de zomer van 2015 onze contreien aandoen. U kunt met hem kennis maken en hem horen spreken over “HPB’s Esoteric Instructions” tijdens de Zomerschool die wordt gehouden op het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden van 19 tot 23 juni 2015. Voor meer informatie kunt u terecht op