Het Geboortekaartje

Bijzondere vermelding in The Theosophist

In het septembernummer van 2006 van “The Theosophist”, het blad van The Theosophical Society Adyar, kunnen we het volgende lezen:

Uittreksel uit The Theosophist

In het Engels
“A new Lodge is being chartered in Antwerp, which is part of the Belgian Section. This is a small Section and it is hoped that it will be able to grow stronger with new efforts.”
Vrije Nederlandse vertaling
“Een nieuwe loge heeft haar charter gekregen in Antwerpen, dat onderdeel is van de Belgische Sectie. Dit is een kleine sectie, en we hopen dat zij onder impuls van nieuwe inspanningen sterker mag worden.”
Traduction libre en français
“Une nouvelle Loge vient de recevoir sa charte à Anvers, partie de la section belge. Ceci est une section petite, et on espère qu'elle pourra s'aggrandir avec de nouveaux efforts.”

Op deze manier werd de geboorte van onze nieuwe loge wereldkundig gemaakt in de internationale theosofische wereld.

Terug naar boven

White Lotus