Theosofische Studiecentrum Open Paradigma

Adyar, hoofdzetel van de Theosophical Society

Naar jaarlijkse gewoonte vond de Internationale Conventie plaats eind 2015. Bijzonder aan deze Conventie was de voorstelling van het renovatieplan voor enkele van de 116 gebouwen die zich in het prachte domein in Adyar bevinden.

Verslag van de Conventie wordt deze avond gegeven aan de hand van heel mooie afbeeldingen.

Iedereen van harte welkom!

inkom: Leden van de Vereniging € 3 (incl. € 1 voor het renovatiefonds Adyar) - niet-leden € 7

Reïncarnatie en leven na de dood

Bestaat er leven na de dood? Wat is reïncarnatie? Hoe kijkt de theosofie aan tegen deze onderwerpen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Theosofische Studiecentrum Open Paradigma