Theosofische Vereniging Nederland

Het Thomas evangelie toegelicht met Zen, TAO en Theosofie

Het evangelie van Thomas is een van de apocriefe evangeliën. Het Thomas-evangelie werd in 1945 door twee boeren bij Nag Hammadi gevonden in een kruik, tezamen met een aantal andere koptische geschriften Het teruggevonden manuscript dateert uit de 4de eeuw en bestaat uit een 114-tal losse uitspraken van Jezus.

Deze bijeenkomst kan ook gevolgd worden via Zoom - Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86872676631

Iedereen van harte welkom!

Het Pad

In de collected Writings XIII, blz. 219 van Henlena Petrovna Blavatsky vinden we: 'Er is een weg, smal en doornig, en met gevaren van allerlei aard, maar toch een weg, en hij leidt naar het Hart van het Universum. Ik kan je vertellen hoe hen te vinden die je de geheime doorgang tonen die zich alleen naar binnen toe opent en zich voor altijd stevig achter de neofiet sluit. Er is geen gevaar dat onverschrokken moed niet kan overwinnen; er is geen beproeving waar smetteloze zuiverheid niet doorheen kan komen; er is geen moeilijkheid die een sterk verstand niet te boven kan komen.

Uren met Lao Tse en Tswang Tse: lessen voor deze tijd

De Tao Teh Ting van Lao Tse en de Innerlijke Geschriften van Tswang Tse behoren tot de meest vertaalde en gelezen klassieke Taoïstische Meesterwerken. Dit komt omda deze filosofen een eenvoudige beeldentaal gebruiken, afkomstig uit eigen ervaring, om zo de harten van menig lezer te raken. Alhoewel zij dateren uit een tijd van ca vijfhonderd jaar voor Christus, zijn ze in het moderne China en zeker in onze westerse wereld nog steeds in populariteit aan het toenemen, ze geven ongedwongen vingerwijzingen voor transformatie, die tijdloos van toepassing is.

Theosofie, een weg naar universeel bewustzijn

Wat is Theosofie? Wat is bewustzijn? Tijdens deze lezing krijgen we een haarfijne uitleg over hoe we, via theosofie, kunnen komen tot een hoger bewustzijn, tot het universeel bewustzijn.

Iedereen van harte welkom!

 
 

Bijeenkomst in Naarden, Nederland

Bezoek van Tim Boyd aan de verenigingen in Europa in het Internationaal Theosofische Centrum in Naarden, Nederland. 

Om 12.30 uur worden de leden verwacht op het prachtige domein van het ITC in Naarden, Nederland

Programm EUROPE DAY:

13:00 uur   Inhuldiging buste van H.P.B. door Tim Boyd

13.30 uur   Inleiding door Tim Boud: The TS from present to future

14.30 uur   Thepauze

15.00 uur   Dialoog met TS leden en Tim Boyd

16.00 uu   Vraag en Antwoord

17.00 uur   afsluiting

Vergeet niet een lunchpakket mee te nemen.

Verborgen wijsheid van het sprookje

Allen zijn wij wel vertrouwd met sprookjes. Maar wij beseffen meestal niet dat deze oude verhalen die tegenwoordig voor kinderlectuur doorgaan, uit de mysteriën van de oudheid komen. Verrassend diepzinnig worden ze, en leerzaam, wanneer je ze tegen het licht van de theosofische kennis houdt. Roodkapje, Sneeuwwitje, Assepoester en al die andere sprookjesfiguren geven antwoorden op spirituele levensvragen, die wij nog kennen uit onze kinderjaren, en die ons wellicht onbewust in latere jaren geholpen hebben.

Symposium

Op 29 maart 2014 wordt er een symposium gehouden in de Westerkerk te Amsterdam met als thema “De uitdaging van de ziel”, waarbij Waarheid, Weten en Wijsheid een centrale rol vervullen.

Zes spirituele broederschappen en twee andere sprekers belichten vanuit hun eigen filosofische achtergrond welke uitdagingen de ziel tegenkomt op haar zoektocht naar Waarheid, Weten en Wijsheid. De volgende spirituele broederschappen zullen aan het woord komen:

Het leven en werk van Annie Besant

Annie Besant (1847 – 1933) was de tweede president van de Theosophical Society van 1907 tot 1933.

Voordat ze in 1889 tot de Theosophical Society toetrad, was ze actief in maatschappelijk werk en kwam ze op voor de verdrukten. Ze verkeerde in de vrijdenkers en hervormingsgezinde kringen van die tijd, en ontpopte zich als een begaafd redenaar en schrijver . Ze schreef vele boeken en pamfletten en was voor duizenden mensen over de hele wereld een leraar op het spirituele pad.

Seminar: HPB's Instructions: an overview

Seminar with Michael Gomes

Organisation: ITC, TVN and EFTS

Language: English

Location: lectures in Besant Hall, ITC Naarden

Date: 19-23 June 2015, arrival on Thursday the 18th

Leaflet: Leaflet Seminar 2015

Registration form: Form Seminar 2015

Pagina's

Abonneren op RSS - Theosofische Vereniging Nederland