Bhakti, het pad van Liefde en Toewijding

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Vishnu
Details
Datum en uur: 
zondag, 6 juni, 2010 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Christian Vandekerkhove
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

"Denk steeds aan Mij, wijd jezelf toe aan Mij. Offer alles aan Mij en vereer Mij. Eén geworden met Mij zul je tot Mij komen, want ik ben je Hoogste Doel.” Bhagavad Gita, 9:34

Bhakti is een woord dat verwijst naar uiteenlopende uitdrukkingen van één en dezelfde realiteit, nl. toewijding of devotie die soms ook wordt uitgelegd als deelneming. In de Sanskriet term Bhakti is de werkwoordsstam Bhaj terug te vinden die o.a. betekent “delen in”, “behoren tot” en ook “vereren”. De wortels van Bhakti als levenshouding en religieuze praktijk voeren terug naar het vroegmiddeleeuwse Hindoeïsme: de eerste vermeldingen en beschrijvingen ervan zijn o.a. te vinden in de Bhagavad Gita en de Bhagavata Purana’s.

Bhakti kan dus duiden op een levenshouding waarbij de beoefenaar, de Bhakta genaamd, in een zeer innige relatie wil treden met een persoonlijke Godheid, voor een Hindoeïst de Godheid van zijn keuze uit het totale pantheon aan Godheden binnen het Hindoeïsme. De indeling in verschillende scholen en tradities binnen de totale Bhakti beweging heeft in die zin te maken met de specifieke godheid die vereerd wordt. Dit kan Vishnu zijn (Vaishnavas), Shiva (Shaivas) en Shaktas (verering van een keur aan godinnen waaronder Laksmi, Parvati, Saraswati en Shakti). De religieuze beoefening kent doorgaans een sterk ritueel aspect maar dit hoeft niet steeds het geval te zijn. Sterker nog, de innerlijke beleving en beoefening van de devotie en de relatie tot de god of godheid blijft steeds het belangrijkste element zodat bhakti eveneens een yoga wordt, een middel om tot eenheid te komen met de godheid, zij het langs de weg van de zuivere toewijding en de wil om werkelijk deel te hebben in en één te worden met de godheid. Overigens dient hier aan toegevoegd te worden dat iemand meerdere godheden kan vereren en men dus niet gelimiteerd is aan eenzelfde godheid.

Christian Vandekerkhove is lid van onze loge.