De Geboorte van Gods zoon in ons

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Details
Datum en uur: 
zondag, 15 december, 2019 - 20:00 tot 21:30
Spreker: 
Nog te bepalen
Bijdrage: 
Voordrachten: voor leden: € 2. Voor niet-leden: € 7. Studieavonden: voor leden: gratis. Voor niet-leden vanaf de tweede maal: € 2.

Religieuze verhalen tonen hun volle betekenis en kracht pas als ze over ons eigen leven gaan. Dat is ook zo voor het kerstverhaal. Als we de menswording van de zoon van God slechts zien als een historische gebeurtenis buiten onszelf, dan heeft dat nauwelijks waarde voor de weg van innerlijke transformatie.

In de christelijke wijsheidstraditie wordt daarom van oudsher Kerstmis ook op een meer esoterische wijze geduid. Zo beschrijft de middeleeuwse mystiek de geboorte van de zoon van God op drie niveaus: als de eeuwige geboorte van de Logos of het Woord uit de hemelse Vader, als de geboorte van Jezus Christus uit Maria en als de geestelijke geboorte van Gods zoon in het eigen hart.

In december 2017 organiseerde het IC en de Theosofische Vereniging Nederland een kerstbijeenkomst in Naarden. Na de middag sprak David Nieuwejaers over ‘de Geboorte van Gods zoon in ons’. 

Gezien we nu stilaan naar het eind van 2019 gaan en Kerstmis ook hier uitvoerig wordt gevierd, zal deze voordracht, die meer dan de moeite waard is om gezien te worden, vertoond worden in de Loge in Antwerpen.

Iedereen van harte welkom!