De Vrij-katholieke kerk: de katholieke kerk voor de 21ste eeuw

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Logo VVK
Details
Datum en uur: 
zondag, 3 april, 2011 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Christian Vandekerkhove
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

De Vrij-Katholieke Kerk is in theosofische middens ontstaan in 1916 via de Onafhankelijke Oud-Rooms-Katholieke Kerk uit de Oud-katholieke Kerk en komt aldus in de regelmatige apostolische successie, die dus de legitimiteit van haar sacramenten bevestigt. Haar liturgie is heel erg geïnspireerd op die van de RKK en de Anglicaanse, hoewel de VKK meer bewust werkt met energieën en hogere wezens.

Enkele belangrijke verschillen met de Rooms-katholieke kerk zijn:

  1. De geloofsbelijdenis: niemand wordt verdoemd; iedereen wordt gered
  2. Gelijkheid van man en vrouw: beiden mogen aan alle Sacramenten deelnemen en kunnen dus ook priester of bisschop worden
  3. Geen verplicht celibaat: dus ook niet de wantoestanden die hieruit kunnen voortvloeien
  4. Open communie: het sacrament van de communie staat open voor ieder die met respect het altaar benadert
  5. Geen paus: het hoofd van de kerk is de Christus. De praktische leiding ligt in handen van de bisschoppelijke synoden en uitgevoerd door een democratisch verkozen voorzittend bisschop

Het is duidelijk dat de Vrij-katholieke Kerk, zonder aan haar spirituele taak te verzaken, veel meer beantwoordt aan de verzuchtingen van de Verlichting en het Modernisme. Dit is wellicht de reden dat ze de steeds meer mensen aanspreekt in een tijd waar de kerken leeglopen.

De lezing zou oorspronkelijk gegeven worden door Mgr. Jean-Marc Warnon, Eerst Aanwezend Priester van de kerkgemeente Onze Lieve Vrouwe te Antwerpen. Deze is door omstandigheden verhinderd; de voorzitter van de kerkgemeente, Christian Vandekerkhove zal hem vervangen.