Genezende & geestelijke krachten uit het mineralenrijk II

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Rookkwarts
Details
Datum en uur: 
zondag, 5 december, 2010 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Sonia Hoste
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Onderzoek, wetenschappelijk gestaafd, heeft bevonden dat de etherische stoffen, getrokken uit de natuurwereld, leiden tot de genezing van de totale mens.

De elixirs zijn geënergetiseerde preparaten met de vibraties van metalen, mineralen en kwartsen en vertegenwoordigen een bundeling van kosmische energie en zuivere aardekrachten.

Deze bio-energetische remedie is ontstaan na jaren van research, esoterische studies, meditatie en channeling.

De procedure is dus betrokken uit vooral spirituele acties, die zowel energetisch als spiritueel gericht zijn:

  1. Meditaties waarbij verbinding wordt gemaakt, zowel met de betrokken Deva's van elk mineraal als met de hogere Alchemische Hiërarchieën, zoals bv. de Raad van Negen, met het Hogere Zelf, en met de totaalplanetaire energie, gekend als de Christus energie.
  2. Gebed (wat een sterke eenheid- en verbondenheidkracht genereert), waarbij de versmelting geschiedt tussen de lagere Wil-ten-goede en de Hogere Wil, en zo de heelmakende dynamiek ontstaat van Geest-in- Stof. De innerlijke potentie van de alchemie in de mens komt dan onder begeleide stromingen los in de etherisch-actieve toestand en verbindt zich met de Alchemie-van- Bedoeling, met als gevolg de reflex van de Geest in de stof.
  3. Het gebruiken van de krachten van Zon en Maan, en andere bewustzijnen van nog andere planeten. Daar de Zonnelogos de Beheerder is van dit zonnestelsel, zal het bewustzijn hiervan Zich doelgericht insmelten met de materie om het doel van éénzijn (gezondheid) te bevorderen.
  4. De elixirs worden getest door uitmeting met o.m. Radionics en het dermatron apparaat, dat een electro-accupuncturische werking heeft. Hiermee en met gelijkaardige apparaten ging een groeiend aantal specialisten een betere appreciatie verkrijgen van de subtiele energieën, die verklaren hoe deze elixirs in het menselijke lichaam werken.

Er werd begrepen dat biologische organismen specifieke electromagnetische velden uitzenden, die associaties maken met de fysiologische activiteit. Het is niet alleen de uitwisseling van energieën die van belang is in de vibrationele geneeskunde, maar wel de uitwisseling van de informatie die vervat is in zeer zwakke electromagnetische patronen. Dit is informatie in een van de meest basale vormen.

Voorbeeld: de CHRYSOLIGHT-methode is nieuw en maakt het mogelijk mensen gemakkelijker en sneller door deconditioneringsprocessen te helpen van de totale persoonlijkheidsvorm, en celbewustzijnstransformaties te bewerkstelligen.

Dit kan omdat de elixirs op bioenergetische wijze inwerken op de verschillende lichamen (etherisch, astraal, emotioneel, mentaal enz.), waardoor chakra's worden gedeblokkeerd, in lijn gebracht en geharmoniseerd. Nadi's en meridianen worden versterkt en de levensenergie (prana) kan vrij stromen. Harmonie stroomt tussen geest en lichaam vanuit de middenpool, het hartchakra.

De fundamentele eigenschap van water als universeel opslagmedium van vibrationele energie maakt het mogelijk soorten therapeutische extracten te bereiden volgens de zonnemethode.Deze worden bereid door één of meer (half)edelstenen met een bepaalde kristalijnen structuur in zuiver bronwater te plaatsen en het geheel verscheidene uren rechtstreeks vroeg in de ochtend aan het zonlicht bloot te stellen. De zonne- energie heeft als levenskracht, vroeg op de dag, het meeste effect. Net als bij de bloemen worden bepaalde etherische eigenschappen van de edelstenen overgedragen op het water dat wordt geladen met hun bepaalde vibrationele eigenschappen.

Vibrationele remedies veranderen de omringende toestanden van elke cel; de cel is dan in staat tot transformatie; deze verandering om te zetten in een biologische respons.

De levenskracht van vibrationele middelen activeert het proces dat de ziel gebruikt om karma te manifesteren in het biologische lichaam. (Resonantie van oorzaak, gevolg én noodzaak tot evolutie).

Er zijn voor elke ziekte, van welk lichaam dan ook, één of meerdere elixirs die de harmonie kunnen herscheppen. Bij terminale ziekten zijn er die elixirs die de overgang comfortabel maken en de geestelijke processen begeleiden in een open en verzachtende werking.

Daar kenmerken van de elixirs werken, ook op het neurologisch en het etherische systeem, kan prana praktisch tot op het einde zorgen voor de vrije doorstroming.

De vrijhouding van het etherische dubbel kan zo bijdragen tot een gemakkelijker loslatingsproces.

Meerdere elixirs dragen de kracht van desintoxicatie, die op elk van de lichamen werken, zelfs op het karmische, het psychologische, het seksuele, het spirituele en het onderbewuste aspect.