Gnostiek als religieuze stroming

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Nag Hammadi geschriften
Details
Datum en uur: 
zondag, 4 oktober, 2009 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Armand De Roose
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Gnostiek is een verzameling van religieuze stromingen die ontstond in de 1ste eeuw voor Christus en die zich fel ontwikkelde tot in de 6de eeuw. In de 11de eeuw kwam er een opleving, van deze beweging, in West-Europa en verdween in het begin van de 14de eeuw. De wortels van deze beweging voert ons terug tot de leer van Zarathoestra in Babylon. Door de invloed van de Grieken kwam de gnostiek, als religieuze beweging tot ontwikkeling.

De basis idee is dat de wereld waarin de mens verblijft niet gevormd kan zijn door een God die volmaakt is maar door een andere God die onvolmaakt is, omdat men deze wereld als onvolmaakt beschouwde. In de 1ste eeuw kwam deze beweging tot ontplooiing in het midden-oosten en werd door de christenen gezien als een dwaalleer. De Kerkvaders hebben deze religie, die wel gebruik heeft gemaakt van christelijke elementen, gezien als een ketterij. Vorige eeuw zijn er verschillende belangrijke teksten gevonden die afkomstig waren van deze gnostische bewegingen, de Nag-Hammadi codex is een van de belangrijkste bronnen. Sommige schrijvers vermengen canonieke christelijke teksten met christelijk gnostische teksten en trekken daardoor verkeerde conclusies. Een christelijk-gnostische tekst kent een andere spiritualiteit dan christelijke teksten.

De bedoeling van deze lezing is een beeld te schetsen van de achtergronden van de gnostiek als religie en ook het verschil te laten aanvoelen met het christelijk denken.