Het Vierde Wortelras (Atlantis)

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Tak Vrede - Gent
Details
Datum en uur: 
maandag, 26 oktober, 2015 - 19:30 tot 21:30
Spreker: 
Marcel Eeckman

Lid van:

Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Tijdens de evolutie op onze aarde doorloopt de mensheid als levensgolf zeven evolutiestadia, die wortelrassen worden genoemd. Zeven van zulke wortelrassen vormen de evolutiecyclus op deze aarde in deze vierde ronde door de planeetketen. Elk wortelras wordt nog verdeeld in zeven onderrassen en elk van deze zeven onderrassen is op zijn beurt onderverdeeld in zeven vertakkingen of nog kleinere raseenheden, enz.

Wie geïnteresseerd is in de evolutie of ontstaansgeschiedenis van de zeven wortelrassen op onze aarde, wordt in de eerste plaats verwezen naar De Geheime Leer van H.P. blavatsky en vervolgens naar Beginselen van de esoterische filosofie van G. De Purucker.

Maar wat is nu het Vierde Wortelras ?

De heer Marcel Eeckman is lid van de Theosofische Loge Tak Vree. Hij zal ons deze avond een duidelijke en uitgebreide uiitleg geven over dit onderwerp.

Iedereen van harte welkom!