Inleiding tot de Theosofie: De levens- en vitale krachten - Kundalini

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Theosofische Vereniging
Details
Datum en uur: 
zaterdag, 9 september, 2017 - 10:00 tot 12:00
Spreker: 
Sabine Van Osta
Bijdrage: 
Zie hieronder

De Belgische Theosofische Vereniging vzw zet dit jaar de cursus "Inleiding tot de Theosofie" verder.

Deze cursus is gebaseerd op een groot deel cursusmateriaal, verzameld door Dr. H. van der Hecht, die zijzelf tijdens de zaterdagactiviteiten in de jaren 1980 en 1990 voorstelde onder de titel « Introduction à la Théosophie ». In dankbaarheid werd deze cursus opgefrist en herwerkt naar een moderne versie, om de studenten te helpen met het vormen van een gestructureerd kader dat hen kan toelaten van het leven van vandaag te plaatsen in het licht van de Eeuwige Wijsheid.

De cursus is zodanig opgebouwd dat het voor iedereen mogelijk is om, zelfs na het missen van een aantal sessies, in te stappen in deze cursus. Iedereen is dus van harte welkom!

Meer informatie is te verkrijgen op de website: www.ts-belgium.be of via mail: info@ts-belgium.be

bijdrage: leden € 2, niet-leden € 5.