Joodse humor

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Maskers
Details
Datum en uur: 
zondag, 7 december, 2008 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Prof. Rab. A.J. Malinsky
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Wat is humor? Wat doet mensen lachen? Wanneer we een antwoord willen geven op deze vraag, moeten we vaststellen dat dit niet zo eenvoudig is. Humor heeft oneindig veel gezichten en speelt een rol in heel wat situaties.

Ludo Abicht, filosoof en publicist, schrijft: Een heel algemene definitie van humor is: “Humor is een vorm van communicatie, waarin een boodschap een bepaalde gedragsactie (bv een glimlach of een lach) wil teweegbrengen.” Ook schrijft hij: Een enigszins verschillende definitie van humor kan zijn: Humor is een geestesgesteldheid die wordt uitgedrukt door een bepaald gedrag, dat gewild of ongewild tot stand is gebracht door een ongewone, ongerijmde situatie of uitspraak.

Welke verklaring we ook geven voor ‘Humor’, een onderscheid maken we wel. We kennen: droge humor, zwarte humor, Amsterdamse humor enz., en er is Joodse humor. Een voorbeeld van Joodse humor:

Een Jood vindt tot zijn verbazing in een dierenwinkel een papagaai die Jiddisj spreekt en psalmen kan zingen. Hij koopt het beest, haakt hem een keppeltje, doet hem een kleine gebedsmantel om en gaat naar de synagoge. Niemand wil geloven dat dit een joodse papegaai is en ze wedden voor honderd euro dat die papegaai helemaal geen Jiddisj of Hebreeuws kent. En de papegaai zwijgt in alle talen. Terwijl de man woedend naar huis stapt, begint de papagaai op zijn schouder te lachen: "Jij onnozelaar, volgende keer wedden ze allemaal voor duizend euro de man en dàn zal ik spreken!"

Wat door weinigen gekend is, is de Joodse Witz, een bijzondere vorm van Joodse humor.

Prof. Rab. A.J. Malinsky is docent aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen, Wilrijk.