Narada

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Tak Vrede - Gent
Details
Datum en uur: 
maandag, 21 september, 2015 - 19:30 tot 21:30
Spreker: 
Marcel Eeckman

Lid van:

Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Nãrada – die in het occultisme aan deze kant van de Himalaya Pesh-Hun wordt genoemd, de 'boodschapper' of het Griekse angelos – is de enige vertrouweling en de uitvoerder van de universele decreten van karma en adi-budhi: een soort actieve en altijd weer incarnerende logos, die van het begin tot het eind van de kalpa de menselijke aangelegenheden leidt en er richting aan geeft.

Hij is de geheimzinnige leidende verstandelijke macht, die de impuls geeft aan en de stuwkracht regelt van cyclussen, kalpa's en universele gebeurtenissen. Hij is de zichtbare vereffenaar van karma in het algemeen; de bezieler en de leider van de grootste helden van dit manvantara.

De heer Marcel Eeckman is lid van de Theosofische Loge Tak Vrede in Gent. Hij zal ons deze avond meer vertellen over dit boeiende onderwerp.

Iedereen van harte welkom!