Orpheus en het Orphisme

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Orpheus
Details
Datum en uur: 
zondag, 1 juni, 2008 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Hugo Cardon
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

De mythische dichter-zanger Orpheus heeft sinds de oudheid tot vandaag tastbare sporen nagelaten in de westerse literatuur, de plastische kunsten en de muziek. Het Orphisme daarentegen laat zich voor ons minder scherp aflijnen.

De twistvraag blijft of men op basis van antieke testimonia - literatuur en schaarse materiële overblijfselen - mag besluiten dat het Orphisme ooit een aparte doctrine met eigen cultus is geworden. Vanaf de derde eeuw v.Chr. zien we weliswaar een zogenaamde orphische literatuur verschijnen (de orphische hymnen) maar vooral bij de neo-platonici in de late oudheid treffen wij een orphische antropogonie aan met een ritualisme gericht op de zuivering van het goddelijke element in de mens. Deze zuivering gebeurt volgens de orphici in het hiernamaals. Metalen plaatjes op de dode gelegd hadden de functie van reisgids voor de Hades.

In het eerste deel van de voordracht wordt de Orpheus-legende met haar transgressie tot mythe belicht vanuit de “archetypische” versie van de Romeinse dichter Vergilius en enkele varianten. Ieder verhaalmoment wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de rijke Orpheus-receptie: in onze musea tonen ongeveer 440 schilderijen Orpheus als inspiratiebron voor oude én jonge kunstenaars.

In het tweede en belangrijkste deel van de voordracht wordt stilgestaan bij de kosmogonie en antropogonie die onmiskenbaar een wezenlijk bestanddeel uitmaakten van het orphische geloof. Uit de klassieke oudheid zijn ons 4 varianten overgeleverd van een orphisch scheppingsverhaal.

Hugo Cardon is sinds jaren geïnteresseerd in theosofie en leraar Latijn en Grieks.