Rimé-beweging

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Jamyang Khyentsé Wangpo
Details
Datum en uur: 
zondag, 4 april, 2010 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Sabine Van Osta
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

In Tibet stond een groot gedeelte van de XIXe eeuw o.a. in het teken van de werken van en de wisselwerking tussen twee zeer bijzondere lama’s, Jamgön Kongtrul (1813-1899) en Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892), de grondleggers van de Rimé filosofie. Ri of chok-ri is Tibetaans voor “eenzijdig”, “sectarisch”. Me staat voor “niet”.

Rimé wil dus zeggen “niet-sectarisch” of “niet-eenzijdig”: Net zoals een koning overmeesterd door eigenbelang Het niet waard is om de beschermer van het koninkrijk te zijn, Zo is een sectarisch ingesteld persoon niet waardig houder te zijn van de dharma, Niet alleen dat, hij is zelfs niet waardig van zijn eigen traditie hoog te houdenRingu Tulku, The RI-ME Philosophy of Jamgön Kongtrul the Great, a study of the Buddhist lineages of Tibet, Shamballa, Boston & London, 2007, p. 3..

Deze beweging had niet tot doel om een nieuwe Tibetaans boeddhistische school te stichten, wel in tegendeel. De Rimé benadering bestaat er uit om kennis te nemen van andere tradities en praktijken uit het Tibetaans Boeddhisme, evenwel zonder de eigen “thuistraditie” te verloochenen. Een zuiver respect voor de verschillende tradities en een bereidheid om deze vanuit en in hun specificiteit te begrijpen en te beoefenen – een attitude die we ook terugvinden bij de grote lama’s in onze tijd. Deze benadering kan trouwens worden uitgebreid om alle bestaande religies te omvatten.

Zo komt het beoefenen van respect van elke religie ten opzichte van elke andere centraal te staan evenals een beter begrip van de grondslagen en de eigenheid van de eigen religie op grond van objectieve kennisname van andere religieuze systemen. Een dergelijke gedachte komen we bijvoorbeeld tegen in de toespraak van Samdhong Rinpoche tijdens het Europese Theosofische Congres van 2007 in HelsinkiZie Witte Lotusbladen april en mei 2009 voor een vertaling van de integrale tekst van deze toespraak die met name ingaat op het belang van religieuze diversiteit.

Sabine Van Osta is lid van onze loge.