Stervensbegeleiding

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Stervensbegeleiding
Details
Datum en uur: 
zondag, 4 januari, 2009 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Mieke Van der Cruysse
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Stervensbegeleiding…. een woord dat tegenwoordig steeds meer opduikt onder de vorm van palliatieve begeleiding en dat nauw aanleunt bij het thema van euthanasie. Kan stervensbegeleiding een meerwaarde betekenen in onze huidige maatschappij?

Laat ons eens even dieper ingaan op deze vraag. Een definitie van “sterven” kan zijn: Sterven … is het afleggen van het huidige lichaam of voertuig, door aftakeling, ouderdom, ziekte, ongeval (karmisch of niet karmisch), of door zelfdoding… De woorden “sterven, overgaan, doodgaan” worden door de meeste mensen met de nodige huiver benaderd en beschouwd als onherroepelijk. Men praat er zo weinig mogelijk over, men heeft het gevoel dat het huidige leven er altijd zal zijn. We staan er zo weinig mogelijk bij stil maar bij het overlijden van een dierbare worden we geconfronteerd met het feit dat er een einde is. Weinigen voelen zich geroepen om een stervende, familielid of dierbare, bij te staan in de laatste dagen, nog minder tijdens de laatste uren.

Meestal weet men geen weg met dergelijke ervaring, kan men er niet mee omgaan. Het is een ongemakkelijke ervaring en past vaak niet in de huidige eigen levensomstandigheden; stervensbegeleiding staat bovendien vaak in tegenstelling met de eigen levenswil en -energie die bij velen nog volop aanwezig is.

Vooral in het westen zien we vele mensen eenzaam sterven in ziekenhuizen of thuis.

Mieke Van der Cruysse is lid van onze loge.