Theosofie: een manier van leven, denken, voelen en ervaren

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Details
Datum en uur: 
zondag, 7 september, 2014 - 13:00 tot 17:00
Spreker: 
Sabine Van Osta, Christian Vandekerkhove, Lieve Opgenhaffen
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

De theosofie heeft veel gemeen met andere esoterische stromingen. Ze stelt zich tot doel alle mensen – gelovig of niet - in groepsverband, maar ook individueel, te laten zoeken naar waarheid. Wie een bepaalde godsdienst belijdt zal de verborgen rijkdom daarin kunnen ontdekken en hem dieper kunnen beleven. Wie niet gelovig is, zal zijn mens- en wereldbeeld kunnen verrijken met de theosofische filosofie.

De theosofie biedt geen vastgelegde basisfilosofie en beoogt niet alleen het verzamelen van kennis, maar het is vooral een manier van leven, denken, voelen en ervaren. Het wil een proces van individuele bewustwording op gang brengen door een ontdekkingsreis naar de "Goddelijke Wijsheid" in de mens. Theosofie betekent immers “Goddelijke Wijsheid”.

Studie, ervaring en intuïtie moeten gebruikt worden om te zoeken naar waarheid. Een waarheid die zich bevindt in de mens zelf. Aan de leden wordt niet gevraagd dat zij de ‘theosofische’ visies geloven. De theosofie meent dat waarheid niet kan ingekaderd worden in dogma’s en vaste leerstellingen. Het enige dat een lidmaatschap van de Vereniging vereist, is instemming met haar drie doelstellingen:

  1. Het vormen van een kern van de algemene broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, filosofie en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en van de krachten die in de mens sluimeren. 

De Theosofische Vereniging werd opgericht op 17 november 1875 door Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott, William Q. Judge en anderen en kent momenteel leden over de hele wereld. In België zijn verschillende plaatselijke afdelingen die met een grote regelmaat bijeenkomsten organiseren en eveneens beschikken over een bibliotheek.

  • Wat is dan eigenlijk ‘ Theosofie’?
  • Is Theosofie belangrijk voor de wereld?
  • Wat was en is de bijdrage van de Theosofische Vereniging voor ons huidig wereldbeeld?
  • Wat is de Theosofische Orde van Dienst?

Op al deze vragen wordt een antwoord gegeven op zondag 7 september 2014 van 13.00 uur tot 17.00 uur, in het OC Katrinahof Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-Linkeroever.

De deuren gaan open om 12.30 uur en de toegang is gratis voor alle geïnteresseerden.

Antwoord op specifieke vragen kan op elk moment en er is doorlopend boekenverkoop.

Alle verdere informatie is te bekomen via email: info@logewittelotus.be of per GSM +32 476 879 968 +32 486 631 997.

Programma

12:30 Deuren open
13:00 Opening en verwelkoming door Mevr. Sabine Van Osta
13:15 Wat is ‘Theosofie’? door Mevr. Sabine Van Osta
14:00 Muzikaal intermezzo door Dhr. Jan De Smedt
14:15 De Theosofische Vereniging in de wereld en in België en bekende theosofen door Dhr. Christian Vandekerkhove
15:00 Pauze
15:30 De ‘Theosofische Orde van Dienst’ door Mevr. Lieve Opgenhaffen
16:00 Muzikaal intermezzo door Dhr. Jan De Smedt
16:15 Een wereldgebed door Mevr. Eva Schut
16:25 Vraag en antwoord
16:55 Afsluiting

 

Media: 
BijlageGrootte
Afbeeldingspictogram olcott.png59.47 KB
Afbeeldingspictogram judgephoto.jpg13.07 KB
Afbeeldingspictogram blavatsky.122211313_std.jpg16.12 KB
Afbeeldingspictogram lotus-logo(250x198).jpg19.38 KB