Theosofische Orde van Dienst (T.O.S.)

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
TOS Logo
Details
Datum en uur: 
zondag, 4 januari, 2015 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Helmut Vandersmissen
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Uit tswiki.net (Engels):

The Theosophical Order of Service (TOS) is an international organization founded in February 1908 by Annie Besant, then President of the Theosophical Society (Adyar), with motto:

  • "A union of those who love in the service of all that suffers"

The TOS offers a framework in which individuals may demonstrate practical and humanitarian actions in a theosophical spirit, whether or not they are members of the Theosophical Society.

Men kan een onderwerp op verschillende manieren benaderen en toelichten. Een veel gebruikte methode is door het verleden en het heden te doorgronden en hieruit de nodige inspiratie op te doen voor de toekomst.

Een andere wijze is door open vragen rond het thema te stellen. Waarvoor staat ‘dienst’ en wat is een ‘orde van dienst’? Wat is haar nut? Wat is haar doel? Hoe brengt men dit in de praktijk? Wat is de praktijk van ‘broederschap’? Men zegt vaak: ‘Al doende leert men!’ En dat geldt ook hier. In het verleden kende de Belgische Theosofische Vereniging een actieve TOS-werking . Door de jaren heen verdwenen de toen geldende noden. Toch zien we dat heden ten dage nog heel wat leed en verdriet heerst onder de mensen in onze directe omgeving. Als actief werker binnen het domein van het vrijwilligerswerk, is het voor mij zeer interessant vast te stellen dat het gedachtengoed van de ‘ Theosophical Order of Service’ – ‘ Theosofische Orde van Dienst’ ( TOS) - nauw aansluit bij mijn interesses, mijn idealen.

De voordracht zal in de eerste plaats een verduidelijking zijn over wat de TOS nu eigenlijk is, maar vooral ook een ‘wekken’ van interesse om samen – actief of ondersteunend – te werken aan een betere wereld.

Wanneer de vraag gesteld wordt: ‘Wat kunnen we doen, wat mogen we verwachten van de TOS in België’, dan is het antwoord: ‘Wat wil ieder van jullie ervan maken’? Want de TOS gaat niet over één of enkele personen. De TOS gaat over wat ieder van ons ervan maakt.

Bovenaan de internationale website van de TOS staat: ‘Are you interested in making a difference?’ – ‘Ben JIJ geïnteresseerd om een verschil te maken?’.

Iedereen kan zich dus de vraag stellen:‘Wat kan ik doen of hoe kan ik iets betekenen voor onze wereld, voor onze medemens?’ Het is geen ‘moeten’ maar een uitnodiging, gericht aan ieder van ons om, hoe miniem dan ook, het ‘theosoof zijn’ uit te stralen in de praktijk.

Het komt er dus op neer dat we onze twijfels loslaten en gewoon de stap zetten. Ieder in de richting die hem/haar het meeste aanspreekt. Men kan geen ‘foute’ richting kiezen want elke beslissing leidt tot unieke ervaring(en). Groei is het cadeau ongeacht de gemaakte keuze. Bij het evalueren van onze keuzes zien we misschien iets te vaak wat hetzelfde gebleven is, wat volgens het eigen inzicht onveranderd is gebleven, wat niet aan onze verwachtingen heeft voldaan. Beter is, onze aandacht te vestigen op wat wel veranderd is ... want dan voeden we onze dromen en zo kunnen dromen werkelijkheid worden! Dus, waarschijnlijk gaat het zondag 4 januari 2015 ook over dromen...

Je vindt er al vast een ontmoetingsplaats voor verwante zielen.

Een slogan die past bij de TOS:

Think global, act local!

Misschien zeggen beelden meer dan woorden. Enkele beelden die voor mij weergeven waarvoor de TOS staat, werden opgenomen in deze tekst.En als afsluiter een voorbeeld van op de internationale website: http://www.international.theoservice.org: Moge u een inspirerende eindejaarsperiode beleven!

Vier jouw verjaardag met daden van ‘liefde’

Ben jij een van die mensen die niet echt verlangen naar het vieren van de eigen verjaardag? Terwijl je als kind heel erg uitkeek naar deze dag, verzwakte door de jaren heen dit verlangen en heden ten dage weet je niet meer wat antwoorden op de vraag van vrienden en familie wat zij jou nu kunnen schenken....

Ben jij zo iemand? Dan is het verhaal van een jonge Duitse vrouw misschien iets voor jou. Marina Andric uit Frankfurt zou 30 jaar oud worden toen ze een verhaal las in een Goed Nieuws netwerk over een 22-jarige vrouw die 22 daden van ‘liefde’ deed op haar verjaardag.

Marina Andric zei:

Toen ik dit las, voelde ik me geïnspireerd om iets groots te doen voor mijn verjaardag ..... en na enkele avonden van overpeinzen, had ik een idee.

Helmut is lid van onze loge.