Vergelijkende Indo-Europese Mythologie

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
De 12 vormen van Surya
Details
Datum en uur: 
zondag, 5 oktober, 2008 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Dr. Koenraad Elst
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

De meeste Indiërs, Iraniërs en Europeanen spreken een taal behorend tot een groep onderling verwante talen, de Indo-Europese (IE) taalfamilie. Aangenomen wordt dat deze afstammen van een gemeenschappelijke vooroudertaal of dialectencontinuüm, het Proto-Indo- Europees (PIE). Dit werd een zesduizend jaar geleden gesproken in een nog niet definitief bepaald stamland, de zogenaamde oerheimat, en heeft zich van daaruit verspreid.

Een gemeenschappelijke taal is het voertuig van ideeën, dus in zekere mate zullen de Indo- Europeeërs ook een cultuurgemeenschap gevormd hebben. Deze zal onvermijdelijk elementen gemeen hebben met weer andere culturen, en onderling gedifferentieerd geraakt zijn tussen de verschillende takken van de IE stamboom, zowel door interne evolutie als door vermenging met plaatselijke buurculturen. Toch zal ze ook distinctieve gemeenschappelijke hoofdthema’s bewaard hebben. Sommige hebben zich tot in de moderne, door IE talen gedomineerde cultuur doorgezet.

Een overbekend motief uit het IE wereldbeeld (maar volgens mij niet exclusief IE), is de trifunctionaliteit, het veelvuldig optreden van drievouden waarin de drie polen telkens eenzelfde rolverdeling vertonen. De meest abstracte gedaante hiervan vinden we in de Indiase Sankhya-wijsbegeerte:

  1. sattva, “waarheid”, daglicht, hemel, het heldere, doorzichtige, lichte, de kleur wit;
  2. rajas, “troebelheid” (als door stofdeeltjes in de lucht), het vervormende, schemering, de atmosfeer, hartstocht, energie, de kleur rood;
  3. tamas, “duisternis”, nacht, de aarde, ondoorzichtigheid, zwaarte, materie, de kleur zwart.

Onder de vijf elementen is ruimte zuiver sattvik, lucht gemengd sattvikrajasik, vuur zuiver rajasik, water gemengd rajasik-tamasik, aarde zuiver tamasik. Wie tamas al te negatief vindt, moet bedenken dat de nacht ook de tijd is van de seksualiteit, van genot en vermenigvuldiging, de toename van de biomassa.

Dr. Koenraad Elst is een Vlaams wetenschapper uit Antwerpen. In die hoedanigheid schreef hij diverse boeken over India. Elst groeide op in een rooms-katholieke familie en behaalde aan de Katholieke Universiteit Leuven zijn doctoraat.