Wat is het bewustzijn?

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Matter and Consciousness
Details
Datum en uur: 
zondag, 1 februari, 2015 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Fons Wils
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Uit http://nulpuntenergie.net/blog/fons-wils-de-link-tussen-bewustzijn-en-materie/:

Fons Wils is astrofysicus en begon al van in zijn vroege jeugd aan een fundamentele zoektocht en heeft in functie daarvan Natuurkunde en Geneeskunde gestudeerd.

Al heel snel ondervond hij dat alle wetenschappelijke benaderingen van de werkelijkheid grote gebreken vertoonden die om allerlei redenen handig weggemoffeld worden. Daardoor werd hij verplicht zijn zoektocht voort te zetten buiten het academische kader.

Na 40 jaar zoeken slaagde hij er eindelijk in een samenhangend beeld te vormen waardoor de realiteit begrepen kan worden.

En dit beeld is zeer bedreigend voor de bestaande orde… 

Kernfysicus Fons Wils benadert de wereld met een zeer grote wetenschappelijke interesse. Hij wil de oorsprong en de drijvende krachten achter ons bestaan doorgronden. Hij studeerde Natuurkunde maar vond daar niet de diepgang die hij zocht. Daarop ging hij de parapsychologie, de astrologie en de Oosterse filosofieën verkennen. Maar ook die wereld stelde hem teleur. Fons Wils zocht de ziel, dat wat de dingen doet doen wat ze doen. Daarom ging hij later geneeskunde studeren. Nadien kwamen er de contacten met gerenommeerde professoren die dezelfde betrachtingen hadden als hij. Die samenwerking leverde een nieuw bestaansconcept op waaraan hij nog steeds verder werkt. De astrologie is één van de nuttige kunsten die hij aan zijn zoektocht overhield. Gedurende zijn jarenlange ervaring met persoonsgerichte astrologie, relaties en het oplossen van problemen, verfijnde hij de interpretatietechniek.

De wetenschap is er tot nu toe heel handig in geslaagd om haar onmiskenbare onmacht te verbergen als het gaat over het ontstaan van leven of over het wezen van het bewustzijn. Elke bovenzinnelijke invloed op het tastbare wordt weggewerkt met waarschijnlijkheden of afgedaan als Toeval. De wetenschappelijke methode ontwijkt hiermee subtiel en zorgvuldig dat wat het gedrag stuurt in het tastbare Hier en Nu. Zonder de meerwaarde te beseffen van het bestaan van een bezielde binnenkant, kunnen wetenschappers zeer vernietigend oordelen over al wie zich daarmee bezig houdt. Voor de wetenschappelijke visie zijn dat allemaal zogenoemd "zaken die niet bewezen kunnen worden".

Het is echter belangrijk te beseffen dat het analytische karakter van ons wetenschappelijk denken een noodzakelijk totaalbeeld onmogelijk maakt. We zijn ons te weinig bewust van de gevaren van de geïsoleerdheid van wetenschappelijk verantwoorde denkbeelden. Wetenschap ziet namelijk zelf, door haar blindheid voor een binnenkant, levensbelangrijke zaken over het hoofd. Dat kan funeste gevolgen hebben voor onze psyche en voor ons handelen in het dagelijkse leven. Het Model van de spreker toont de weg naar de reintegratie van de holistische capaciteiten van het bewustzijn. Zoiets dient dringend te gebeuren. De integratie van de analytische mentale ruimte en van de holistische mentale ruimte maken een evenwichtige levenswijze mogelijk. Dat leidt ons naar de herontdekking van het bestaan van een Zijnstoestand.

We moeten alles opnieuw overdenken, en vooral niet vergeten onszelf in vraag te stellen.