Algemene Ledenvergadering 2011

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Details
Datum en uur: 
26/05/2011 - 20:00 tot 22:00
Moderator: 
Sabine Van Osta
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Het bestuur van Loge Witte Lotus, nodigt je graag uit op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze Loge, die zal doorgaan in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen. De vergadering start om 20.00 uur precies en wordt afgesloten rond 22.00 uur.

Volgende punten staan op de agenda:

 1. Opening vergadering door de voorzitter
 2. Verslag vorige Algemene Vergadering en evaluatie vorig werkingsjaar
 3. Verslag hoofdredacteur; bibliothecaris; beheerder gebouw; en webmaster
 4. Jaarrekening en verslag penningmeester
 5. Verslag rekencommissarissen en décharge penningmeester
 6. Verkiezing openstaande mandaten tot 2014:
  1. Secretaris
  2. Tweede Vice-voorzitter
  3. Beheerder gebouwen
  4. Tweede rekencommissaris
 7. Voorstellen Bestuur
 8. Rondetafel - Suggesties voor de werking van de Loge
 9. Diversen
 10. Overdracht mandaten

Uiteraard stellen wij de aanwezigheid van al onze leden op prijs en nodigen wij hen van harte uit om over deze punten hun stem te laten gelden. Eveneens nodigen wij de belangstellenden uit die doorheen het werkingsjaar aan onze activiteiten kwamen deelnemen. Ook aan hen vragen wij om hun mening en suggesties aan ons mee te delen, evenwel zonder dat zij – zoals de leden – effectief kunnen stemmen over de aangehaalde punten.

Wij kijken er alvast naar uit om je te mogen verwelkomen en maken inmiddels onze meest broederlijke groeten over.

Namens het Bestuur,

Sabine Van Osta

Voorzitter Loge Witte Lotus

Naschrift: verkozen voor de mandaten

 1. Secretaris: Lieve Opgenhaffen
 2. Tweede vice-vooritter: Leo Ongena
 3. Beheerder gebouwen: Guido Hoste
 4. Tweede rekencommissaris: Helmut Versmissen