Ethische klassieker : Marcus Aurelius' meditaties

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Marcus Aurelius
Details
Datum en uur: 
14/09/2006 - 20:00 tot 22:00
Moderator: 
Christian Vandekerkhove
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Uit de Wikipedia online encyclopedie

Iedere tweede donderdag van de maand lezen we samen uit het werk van Marcus Aurelius, keizer van Rome van 161 tot 180.

Τὰ εἰς ἑαυτόν (Grieks: Geschriften aan zichzelf) is een filosofisch werk van de Romeinse keizer Marcus Aurelius.

Het werk staat ook wel bekend als Meditaties of Overpeinzingen. Marcus Aurelius schreef dit melancholieke boek ten dele als dagboek tijdens zijn langdurige veldtochten aan de Germaanse grens. De twaalf in het Grieks geschreven boeken geven een persoonlijke uiteenzetting van zijn stoïcijnse filosofie. De filosofische vraagstelling is vergelijkbaar met die van Epictetus (ca 55 – 135).

Trivia:

  • Het boek werd voor het eerst in het Nederlands vertaald en gepubliceerd in 1658 in Amsterdam.
  • De huidige Italiaanse Euromunt van 50 eurocent bevat een afbeelding van het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius.

Praatje over morele diepgang van Marcus Aurelius, titel, kort datering en wat er verwacht mag worden.

Christian Vandekerkhove is lid van onze loge.