Loge Witte Lotus

Theosofie, de levensstijl van de toekomst

In onze huiige levensstijl houdbaar?

Hoe kunnen we onze levensstijl aanpassen zodat ons leven ook in de toekomst leefbaar blijft? 

Thema-avond: Individualiteit, Heiligheid, Goddelijke Incarnatie

Deze avond lezen en bespreken we hoofdstuk drie uit het boek van Huxley.

De Zeven Juwelen van Wijsheid

Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat is onze bestemming? Wat is de zin van het leven? Wat is goed? Hoe kunnen we de wereld verlossen van lijden?

Al van oudsher worstelt de mens met deze levensvragen. Wijzen en filosofen van Oost tot West, van Gautama de Buddha tot Jezus de Nazarener, van Plato tot Lao-Tse hebben elk in de woorden van hun tijd antwoorden hierop geformuleerd.

Algemene Ledenvergadering Loge Witte Lotus

Naar jaarlijkse gewoonte zal op deze avond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2016 plaatsvinden.

We nodigen alle leden en sympathisanten uit om hieraan deel te nemen.

 

Individualiteit, Heiligheid, Goddelijke Incarnatie

We lezen en bespreken deel 3 uit het boek van Huxley.

Iedereen van harte welkom!

Deze avond wordt afgesloten door de Genezingsdienst van de Belgische Theosofische Orde van Dienst - enkel voor leden!

Thema-avond: De aard van de Grond

Deelname in de kosten: Leden gratis - niet-leden: € 2 

Adyar, hoofdzetel van de Theosophical Society

Naar jaarlijkse gewoonte vond de Internationale Conventie plaats eind 2015. Bijzonder aan deze Conventie was de voorstelling van het renovatieplan voor enkele van de 116 gebouwen die zich in het prachte domein in Adyar bevinden.

Verslag van de Conventie wordt deze avond gegeven aan de hand van heel mooie afbeeldingen.

Iedereen van harte welkom!

inkom: Leden van de Vereniging € 3 (incl. € 1 voor het renovatiefonds Adyar) - niet-leden € 7

Pagina's

Abonneren op RSS - Loge Witte Lotus