Loge Witte Lotus

Een weg tot Zelfontdekking

Het boek van I.K. Taimni 'Een weg tot zelfontdekking' is een boek voor al wie de oude occulte leer over de aard van de mens wil begrijpen en het pad van zelfontplooiing ook willen ontdekken en bewandelen.

Iedereen van harte welkom!

Jaarlijkse Algemene Vergadering

Graag nodigen we bij deze alle leden en sympathisanten uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

 

 

Licht op het Pad

Licht op het Pad is geschreven voor aspirant-leerlingen die de moeilijke weg willen gaan om hun eigen hart te leren kennen, wat alleen kan door het verbreken van de boeien van de persoonlijkheid. Het bevat voorschriften op het gebied van het innerlijke leven die door hun eenvoud zo krachtig zijn dat ze vele levens als gids kunnen dienen. De schrijfster heeft de voorschriften van uitgebreide aantekeningen voorzien. Iedereen van harte welkom!

De theoretische grondslag van zelfcultuur

Het boek van I.K. Taimni 'Een weg tot zelfontdekking' is een boek voor al wie de oude occulte leer over de aard van de mens wil begrijpen en het pad van zelfontplooiing ook willen ontdekken en bewandelen.

Iedereen van harte welkom!

Stiltewandeling

In samenwerking met de Belgische Theosofische Orde van Dienst (TOS) trekken we er, voor de jaarlijkse 'workshop' van onze Loge, op uit en gaan we op stap voor een moment van vrede en bezinning in de natuur. Het wandelen in stilte wordt afgewisseld met enkele meditatiemomenten.

Samenkomst om 10.45 uur aan De Volksabdij De Blauwe Pauw, O.L.V. Ter Duinenlaan 199 te 4641 RM Ossedrecht, Nederland.

Bedrag deelname wandeling: € 10,00. Na aftrek kosten wordt het resterende bedrag geheel gereserveerd voor een goed doel.

De Zeven Stralen

Naast de hoofdstroom van alle religies is er een meer onbekende stroom van kennis  die  vroeger  alleen  voorbehouden  was  voor  ingewijden. Dit is de esoterische psychologie, die een universele wetenschap is. Dit betekent dat deze psychologie van toepassing is op alles in het universum.  

De esoterische psychologie gaat over de Zeven Stralen en hun invloed op alle vormen die zij bezielen. De Zeven Stralen vormen dus het fundament van deze nieuwe psychologie.

Licht op het Pad

Licht op het Pad is geschreven voor aspirant-leerlingen die de moeilijke weg willen gaan om hun eigen hart te leren kennen, wat alleen kan door het verbreken van de boeien van de persoonlijkheid. Het bevat voorschriften op het gebied van het innerlijke leven die door hun eenvoud zo krachtig zijn dat ze vele levens als gids kunnen dienen. De schrijfster heeft de voorschriften van uitgebreide aantekeningen voorzien. Iedereen van harte welkom!

De theoretische grondslag van zelfcultuur

Het boek van I.K. Taimni 'Een weg tot zelfontdekking' is een boek voor al wie de oude occulte leer over de aard van de mens wil begrijpen en het pad van zelfontplooiing ook willen ontdekken en bewandelen.

Iedereen van harte welkom!

Licht op het Pad

Licht op het Pad is geschreven voor aspirant-leerlingen die de moeilijke weg willen gaan om hun eigen hart te leren kennen, wat alleen kan door het verbreken van de boeien van de persoonlijkheid. Het bevat voorschriften op het gebied van het innerlijke leven die door hun eenvoud zo krachtig zijn dat ze vele levens als gids kunnen dienen. De schrijfster heeft de voorschriften van uitgebreide aantekeningen voorzien. Iedereen van harte welkom!

De theoretische grondslag van zelfcultuur

Het boek van I.K. Taimni 'Een weg tot zelfontdekking' is een boek voor al wie de oude occulte leer over de aard van de mens wil begrijpen en het pad van zelfontplooiing ook willen ontdekken en bewandelen.

Iedereen van harte welkom!

Pagina's

Abonneren op RSS - Loge Witte Lotus