Loge Witte Lotus

Adyar, hoofdzetel van de Theosophical Society

Naar jaarlijkse gewoonte vond de Internationale Conventie plaats eind 2015. Bijzonder aan deze Conventie was de voorstelling van het renovatieplan voor enkele van de 116 gebouwen die zich in het prachte domein in Adyar bevinden.

Verslag van de Conventie wordt deze avond gegeven aan de hand van heel mooie afbeeldingen.

Iedereen van harte welkom!

inkom: Leden van de Vereniging € 3 (incl. € 1 voor het renovatiefonds Adyar) - niet-leden € 7

In voorbereiding

Theosophical Background:

Geen voordracht vandaag

Wegens de feestdag!

Tao en yoga

Iedereen kent de overdracht van het boeddhisme en zijn meditatietradities van India naar China, onder meer dankzij de nieuwe populariteit van chan/zen, de Chinese resp. Japanse vorm van het Sanskrit woord dhyâna, "meditatie". 

Velen kennen ook de eigen Chinese traditie van energie-oefeningen en meditatie, samengebracht onder de noemer daoïsme. Veel minder bekend is dat er ook een overdracht uit China naar India geweest is, rond de +4de eeuw. 

The Secret Doctrine, 100 Years Later

We'll be starting a brand new program on basis of a series of videos by no one less than Mrs. Joy Mills on the Secret Doctrine, the opus magnum of H.P. Blavatsky. A great opportunity to get to know the Secret Doctrine without having to read it from cover to cover. But trust us, eventually you will love to read it.
This first session: A Mode of Thought - Part I

De wedergeboorte van het Westen

Met deze titel als onderwerp, duiken we terug in de tijd. Een heel interessante, boeiende en leerrijke periode, niet enkel op literair of artistiek vlak maar ook en vooral op filosofisch gebied. Om een kort overzicht te geven waarover zal gesproken worden, geven we hieronder een ietwat lang doch zeer leerrijk artikel.

Universele Goddelijke oerkrachten in het fysieke en geestelijke bestaan

Dit prachtige boek van Mira stemt tot nadenken. Zij is erin geslaagd om op een onderbouwde manier te wijzen op de enerzijds complexe en anderzijds toch evenwichtige verhoudingen binnen het universum, zowel op fysisch en op geestelijk vlak. Zij baseert zich daarbij op resultaten van wetenschappelijk onderzoek, verworvenheden uit de filosofie, bevindingen van mystici en eigen ervaringen.

Meester Peter Deunov

Meester Peter Deunov was een Bulgaars musicus en spirituele leraar. hij was de grondlegger van de Universele Witte Broederschap.

“Heb de volmaakte weg van de waarheid en van het leven lief, gebruik het Goede als fundament voor uw huis, de Rechtvaardigheid als maatstaf, de Liefde als sieraad, de Wijsheid als omhulling, en de Waarheid als lamp en ik zal me aan jou openbaren. In de vervulling van Gods wil ligt de kracht van de menselijke ziel.” 

In dit citaat vinden we het fundament waarop Deunov zijn 'nieuwe leer' bouwt. Drie basisprincipes:

Pagina's

Abonneren op RSS - Loge Witte Lotus