De Zeven Juwelen van Wijsheid

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Witte Lotus
Details
Datum en uur: 
zondag, 5 juni, 2016 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Erwin Bomas
Bijdrage: 
Voordrachten: voor leden: € 2. Voor niet-leden: € 7. Studieavonden: voor leden: gratis. Voor niet-leden vanaf de tweede maal: € 2.

Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat is onze bestemming? Wat is de zin van het leven? Wat is goed? Hoe kunnen we de wereld verlossen van lijden?

Al van oudsher worstelt de mens met deze levensvragen. Wijzen en filosofen van Oost tot West, van Gautama de Buddha tot Jezus de Nazarener, van Plato tot Lao-Tse hebben elk in de woorden van hun tijd antwoorden hierop geformuleerd.

Sinds 1875 heeft H.P. Blavatsky de oorsprong van hun leer, de Theosophia of Wijsheid der Goden, opnieuw onder de aandacht gebracht. Zij toonde dat al deze wereldleraren zich baseerden op een en dezelfde universele kennis, die echter door de eeuwen heen steeds meer verborgen raakte achter uiterlijke rituelen en godsdienstige praktijken. In haar magnum opus de Geheime Leer formuleert zij drie grondstellingen die de basis vormen voor alle leringen van deze universele wijsheid. Verkort zijn deze drie grondstellingen weer te geven als:

1. grenzenloosheid;

2. cycliciteit;

3. zo boven, zo beneden.

Alle leringen in de Theosofia zijn terug te voeren op deze drie uitgangspunten, deze drie axioma’s of basishypothesen. Ze vormen de drie pilaren waar het gehele stelsel van kennis op rust.

Een uitwerking van deze drie grondstellingen, iets minder abstract, vinden we in de Zeven Juwelen van Wijsheid, in het Sanskriet ook wel bekend als de Sapta Ratnãni. Het zijn zeven wetmatigheden die rechtstreeks voortvloeien uit de drie grondstellingen en die ten grondslag liggen aan het gedrag van de Natuur. Tezamen verschaffen ze ons de kennis waarmee alle problemen in het leven op te lossen zijn.

Deze zeven Juwelen van Wijsheid zijn ook in alle grote wereldreligies en filosofieën terug te vinden. Hieronder staan ze weergegeven met de Sanskriet namen waaronder ze ook terug te vinden zijn in de wijsheidsliteratuur.

1.  Wederbelichaming (Punarjanman)

2.  Oorzaak en gevolg (Karma)

3.  Hierarchieën (Lokas and Talas)

4.  Zelfwording (Swabhãva)

5.  Progressieve evolutie (Pravritti, Nivritti)

6.  De Twee Paden (Amrita-Yãna,  Pratyeka Yãna)

7.  Kennis van het Zelf (Ãtma Vidyã).

Omdat de Theosofia een universele leer is, is er geen enkele lering die geen betrekking heeft op alle andere leringen. Hetzelfde geldt voor deze 7 Juwelen. Om elk Juweel afzonderlijk goed te kunnen begrijpen, moet deze in samenhang met de andere bekeken worden. Elk Juweel heeft zeven facetten. De wetmatigheid van oorzaak en gevolg is bijvoorbeeld niet los te zien van het Juweel van wederbelichaming. Vele gevolgen van onze handelingen kunnen pas hun uitwerking vinden in volgende levens. Anders gezegd: elk van deze zeven sleutels is zeven keer om te draaien.

Volgens een theosofisch schrijver omvatten de 7 Juwelen elke mogelijke menselijke kennis voor deze Kalpa of evolutieperiode.

Hoe kunnen we deze zeven wetmatigheden in ons dagelijks leven herkennen en wat kunnen ze betekenen voor ons eigen leven? In de lezing van 5 juni zullen we ingaan op de achtergrond en inhoud van deze zeven Juwelen. We nodigen u uit om gezamenlijk op interactieve wijze te toetsen of we met deze universele leringen inderdaad tot antwoorden kunnen komen op onze levensvragen en aanwijzingen kunnen vinden om de problemen in deze wereld op een duurzame manier op te lossen.