H.P.B. en het Electrisch Universum

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Details
Datum en uur: 
zondag, 3 februari, 2013 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Mintze Vandervelde
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Kosmologie in perspectief

In dit betoog staan centraal Oude Wijsheid en Wetenschap (niet alleen geschiedkundig, maar ook binnen een sociale context). Wetenschappelijke ontwikkeling is niet een rechte lijn, van: “zo is het en niet anders”. Het is een zeer slingerend pad, met allerlei valkuilen en obstakels, met ook wel dogma’s, maar gelukkig ook doorbraken. Elektriciteit speelt door het hele verhaal een centrale rol.

Theosofie of de Oude Wijsheid wordt in deze bijdrage in een ruim perspectief gezien.

Er wordt een historische vogelvlucht gegeven via de Egyptische kosmologie, Ioniërs en Anaxagoras, Pythagoras en de ontwikkeling van twee verschillende lijnen in de wetenschap:

  1. Methode van theoretisch gedachten. (pure logica, rede etc.), deductieve methode.
  2. Experimentele, empirische waarnemingen methode. Inductieve methode.

Verder met Plato, Ptolemaeus,  Copernicus, Giordano Bruno, Johannes Kepler, Robert Fludd, René Descartes, Isaac Newton: Gravitatie verklaart de beweging van de planeten, maar het kan niet verklaren wie de planeten in beweging heeft gezet. God regeert over alle dingen en kent alles wat is of gedaan kan worden. Dan komen de twee grote doorbraken: de relativiteitstheorie en de ontwikkeling van de kwantummechanica.

Via Albert Einstein, de Belgische geestelijk Georges Lemaître, Edwin Hubble en Fred Hoyle en ten slotte Penzias & Wilson komen we bij de Big Bang theorie.

Rond 1979 werden  quasars ontdekt en werd he begrip zwarte gaten ingevoerd  evenals donkere materie, al snel gevolgd door: donkere energie – een soort energie, die niet gravitationeel aantrekt, maar afstoot.

De Big Bang geeft nu het volgende beeld: Slechts vier procent van het universum bestaat uit materie zoals u en ik. De rest, 96% is ofwel donkere materie ofwel donkere energie – en per definitie niet waarneembaar.

Rupert Sheldrake, in zijn boek  “The Science Delusion”, benadrukt terecht, dat de huidige wetenschap veel van de dogmatiek, die vroeger de kerken kenmerkte, heeft overgenomen.

De Elektrische Brug

Gemeenschappelijke factor is Elektriciteit. Wat elektriciteit echt is, we weten het niet. Wellicht FOHAT?

In een elektrisch universum bestaat de kosmos voor 99% uit plasma, niet lege ruimte!

We doen geen uitspraak over begin noch einde van het universum. We hebben daarin geen behoefte aan een Big

Bang, noch aan zwarte gaten, donkere materie of donkere energie.

De pioniers van het eerste uur: Christian Birkeland, Irving Langmuir en Hannes Alfvén.

Er bestaat geen gravitatie in de zin zoals van Newton, maar alleen magnetische aantrekking en afstoting… Het is door magnetisme dat de beweging van de planeten van het zonnestelsel in hun respectievelijke banen bepaald wordt door het nog krachtigere magnetisme van de zon, niet door hun gewicht of gravitatie.

(HPB – Isis Ontsluierd, p271)

Slechts gelovend in de wet van wederzijdse magneto-elektrische aantrekking en afstoting… komen we tot de conclusie dat ‘universele gravitatie een zwakke kracht is’, duidelijk niet in staat om zelfs maar een klein deel van de bewegingsverschijnselen te verklaren.

(HPB – Collected Writings, V, p152/53)

De zwaartekracht is maar een zeer zwakke kracht: zij is 1039 keer zo zwak als de elektrische kracht!

Wat is plasma? In een plasma is er een enorme en voortdurende koppeling tussen elektriciteit en magnetisme –

plasma is altijd dynamisch.

Plasma heeft de neiging cellen te vormen, dat was één van de redenen voor Langmuir (Nobelprijswinnaar) om de term plasma te gebruiken.

Drie toestanden:

  • Donker (niet zichtbaar, maar wel aanwezig)
  • Gloeiend: neonlamp etc.
  • Bliksem.

Een paar van de huidige pioniers van het elektrisch universum Don Scott, Wal Thornhill, David Talbott, A. Perratt. Christian Birkeland onderzocht het Noorderlicht als een elektromagnetisch verschijnsel.

Hier zien we een prachtige opname van de Kattenoog nevel.

De natuur heeft alle delen van haar Rijk onderling  verbonden door fijne draden van magnetische sympathie; en er is een wederzijdse relatie tussen een ster en een mens. Een gedachte plant zich sneller voort dan het elektrische fluïdum.

(De Mahatma Brieven  aan A.P. Sinnett, Brief 47)

Een van de komende ontdekkingen zal de integrerende kracht van elektriciteit zijn die de cohesie tussen alle vormen bewerkstelligt en elk vormleven bestendigt gedurende de cyclus van gemanifesteerd  bestaan.

(AAB, Esoterische Psychologie, I-373)

Elektriciteit speelt een fundamentele rol voor het levensprincipe

Het etherlichaam is het eerstvolgend aspect van de wereld-substantie dat door de geleerden en onderzoekers bestudeerd zal worden.

(AAB, Een Verhandeling over Witte Magie, 76)

Via beelden  van de zon, met een enorme uitbarsting, bekijken we de aarde en het Noorderlicht, of de Aurora, die zowel aan de Noord- als de Zuidpool voor komt.

Tot besluit gaan we nog een niveau kleiner, naar de cel, waar ook elektriciteit een fundamentele rol blijkt te spelen. Discussie tussen vitalisme en materialisme.

In een elektrisch universum zijn er geen geïsoleerde eilanden…

(W. Thornhill, D. Talbott)

www.towardsOneWorld.eu

Mintze van der Velde is van jongs af aan geboeid door de synthese van wetenschap, kunst en religie. Hij studeerde theoretische natuurkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en leidt sindsdien de programmeerafdeling van een Frans software house. Hij is al 30 jaar verbonden aan een meditatieve kunstopleiding in Frankrijk. Zijn huidige wetenschappelijke belangstelling gaat uit naar elektromagnetische kosmologie en beschouwingen met betrekking tot de æther (http://www.towardsOneWorld.eu). Als altijd gaat zijn belangstelling uit naar het zoeken  van  praktische  wegen  voor  het  tot stand brengen van bovengenoemde synthese in het dagelijks leven en in de maatschappij.