Kunst en Theosofie

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
L'ange des Splendeurs (Jean Delville)
Details
Datum en uur: 
zondag, 4 mei, 2008 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Sonia Hoste
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

De globaal aanvaarde mening over kunst luidt: "Kunst is de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie."

Een Theosofische benadering zegt: "Kunst is de extravertatie of extrapolatie in de vormenwereld van het aspect van schoonheid van het Goddelijke Principe in de mens aanwezig.” Echter is ook dit onvolledig, daar Schoonheid niet alleen in het wezen Mens aanwezig is, maar dat hij, door de verbondenheid met de natuur, de natuurlijke schoonheid van de wereld rond zich, die resonantie van schoonheid in zich voelt meetrillen, waarna hij deze in zijn eigen vormenwereld kan verwerkelijken in de stof.

Een der grotere manifestaties van Schoonheid vindt men in de Natuur. Zij kan schilderen (kleur), muziek maken (geluid), dansen (beweging), boetseren (vormgeven), bouwen (architectuur), zichzelf ontelbare malen repliceren, telkens weer anders (fotografie & film), glorieus optreden (buhnewerk), en niet te vergeten: ontroeren (dichtkunst en proza).

Kunst behoort ook tot het Theosofische omdat zij op zichzelf de drie doelstellingen honoreert.

Sonia Hoste is lid van onze loge.