Vrede

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Schilderij Isabelle Huyghe (Eigendom H. Vandersmissen)
Details
Datum en uur: 
zondag, 3 januari, 2010 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Helmut Vandersmissen
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Vredevolle communicatie, bewuste intentie en Mindfulness, drie ingrediënten van het NU. Ik heb een boek gelezen met de titel 'Je kan zelf de wereld veranderen' van auteur Ervin Laszlo. Het spreekt me wel aan om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hoe het eraan toe gaat in mijn leven en de wereld. Het hoofdstuk in het boek dat me het meest is nagebleven is dat rond vrede en vredespalen. In mijn gemeente heb ik hierover een schepen aangesproken en in Zemst hebben nu de 4 gemeentescholen ieder een zelf versierde vredespaal. Het kan snel gaan als je in het Nu leeft! Het opschrift op zo‘n paal is ‘My Peace pevail on Earth‘, mijn versie is 'My Peace prevail on Earth and in my Heart‘. Want vrede begint bij jezelf, ik heb het dan over innerlijke vrede.

Ik heb mij de vraag gesteld: ―Hoe kan ik meer vrede in mijn leven brengen en in mijn omgeving?

En als antwoord hierop is er een ander boek op mijn weg gekomen 'De Wonderlijke Kracht van Bewuste Intentie - Over de Kunst van Toelaten‘. Hierin komt aan bod dat onze al dan niet bewuste overtuigingen (vaak vanuit ervaringen in het verleden) de manifestatie van ons verlangen in de weg staan. Het komt er op aan van in het nu een harmonische overtuiging te hebben die afgestemd is op ons verlangen.

Iets dat daar bij aansluit is voor mij 'Vredevolle communicatie‘. Via het Non Violent Communication (geweldloze communicatie) gedachtegoed van Marshall Rosenberg kwam ik erachter dat gevoelens signalen zijn voor behoeften die niet bevredigd zijn. Ik leerde ook dat we meestal strategieën, de manieren om een behoefte te bevredigen en de behoeften zelf, verwarren. Vanaf nu spreek ik over vredevolle communicatie in plaats van geweldloze want voor mij zijn gedachten krachten (wet van aantrekking - wat je zaait zul je oogsten). Volgens bovenvermelde model kan een ander niet verantwoordelijk zijn voor hoe ik mij voel. Opnieuw dien ik dus zelf verantwoordelijkheid te nemen! Wat me het meeste aanspreekt in dit model is het gebruik van mededogen. Zo hoop ik er toe te komen om naar een ander te kunnen luisteren zonder te oordelen en dus met volle mededogen bij het verhaal van de ander te blijven.

Een ander hulpmiddel dat ik recent ontdekt heb is 'Mindfulness‘. Met Mindfulness leer ik opnieuw keuzemomenten in te bouwen en dus niet te reageren vanuit impulsen, emoties of oude patronen (kwetsuren).

Een wereld vol vrede, het zou fijn zijn!

Helmut Vandersmissen is lid van onze loge.