Wat is alchemie

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Mutus Liber
Details
Datum en uur: 
zondag, 6 december, 2009 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Christian Vandekerkhove
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Als je aan 10 willekeurig gekozen mensen op straat zou vragen wat Alchemie is, dan zullen er wellicht 9 antwoorden dat dat te maken heeft met het maken van goud uit onedele metalen. Eentje zal er misschien aan toevoegen dat het iets is dat van de Arabieren komt, zo getuigt toch het lidwoord al, net zoals in algebra, algoritme, alambik, enz.

De alchemie is inderdaad tot ons gekomen via de Arabieren, maar deze discipline heeft bij veel oude volkeren bestaan. Alchemie bestond reeds in het oude Egypte en heeft zich parallel ook nog ontwikkeld in India en China. Al kimia of khimia heeft verschillende betekenissen. Soms wordt het vertaald als allerhoogste kennis, maar volgens bepaalde auteurs refereert het woord aan de sappen van de planten. Hoe dan ook, met deze verklaringen zitten we ver van het obsessief zoeken naar middelen om goud te maken.

Encyclopedieschrijvers en historici vinden het soms leuk om de alchemie te definiëren als een naïeve voorloper van de scheikunde. Door te trachten uit lood of andere onedele metalen goud te maken, zou de alchemist, ten koste van een aantal ontploffingen met diverse afloop, geleidelijk aan de wetten van de chemie of scheikunde hebben ontdekt. Ik wil hier graag aan toevoegen dat een auteur die iets dergelijks vertelt, nog nooit een boek van alchemie heeft opengeslagen, want dan zou hij beseffen, dat het voorwerp of doel van de alchemie op een heel ander vlak ligt.

Waar is de alchemie dan wel mee bezig?

In de eerste plaats heeft het te maken met de veredeling van de mens. De mens naar de hoogste toppen van de spiritualiteit te leiden. Hoe gaat de alchemist dan te werk? In de eerste plaats is alchemie een meditatief gebeuren. De mens die diep in de stoffelijke wereld zit, gaat zichzelf trachten op een hogere frequentie te brengen. Dit gebeurt door een jarenlange spirituele discipline. Vaak gebeurt het door eigen studie en praktijk van oude boeken, maar soms wordt de leerling door een meester ingewijd. Wie het boek ZANONI van Edward Bullwer-Lytton heeft gelezen, weet meteen dat de leerling die zijn trouw aan de leer en zijn waardigheid verliest, met zijn duistere kanten in contact zal komen, met alle gevolgen van dien.

Is er dan niets van waar van dat goud maken en dat levenselixir?

Zeker wel, maar het operatieve gedeelte van het werk is slechts een reeks van bewerkingen in de uiterlijke wereld, die alle stappen van het werk in onze innerlijke wereld moet begeleiden.