Geünieerde Loge van Theosofen

Christelijke Theosofie

Wat is christelijke theosofie?

Om dat uit te leggen gaan we terug in de tijd, meer bepaald de zestiende en zeventiende eeuw , de tijd van Jacob Boehme (1575-1624). Boehme wordt gezien als diegene die aan de wieg stond van deze christelijke mystiek, meer bepaald een protestantse christelijke mystiek die met een gerust hart theosofie mag genoemd worden. Maar ook John Pordage (1608-1681) en Johann Georg Gichtel (1638-1710) komen we op deze reis doorheen de tijd tegen.

De Monade

Voor velen is de monade onbekend. Wat is dan eigenlijk een Monade?

Een monade is een eenheid van bewustzijn, een onvernietigbare eenheid van individualiteit. Er is een monade in het hart van elk wezen, van atoom tot zon.

De Monade in een atoom is natuurlijk veel minder ontwikkeld dan in de mens die bezig is volledig zelfbewust te worden. W e kunnen de monade beschouwen als het geestelijk Zelf van de mens.

Abonneren op RSS - Geünieerde Loge van Theosofen