Geünieerde Loge van Theosofen

De Filadelfiërs, een theosofische kring rond Jane Leade

De godsdienstige geschillen van de zestiende eeuw zorgden voor een grote opleving van een andere tak van het esoterisch discours, nl de christelijke theosofie. Tijdens deze lezing krijgen we alle informatie over de christelijke theosofische kring die ontstond rond de Engelse Jane Leade (1624 –1704), die haar spirituele visies neerschreef in een aantal publicaties die centraal staan in de oprichting en filosifie van de Philadelphian Society in London in die tijd.

Iedereen van harte welkom!

Christelijke Theosofie

Wat is christelijke theosofie?

Om dat uit te leggen gaan we terug in de tijd, meer bepaald de zestiende en zeventiende eeuw , de tijd van Jacob Boehme (1575-1624). Boehme wordt gezien als diegene die aan de wieg stond van deze christelijke mystiek, meer bepaald een protestantse christelijke mystiek die met een gerust hart theosofie mag genoemd worden. Maar ook John Pordage (1608-1681) en Johann Georg Gichtel (1638-1710) komen we op deze reis doorheen de tijd tegen.

De Monade

Voor velen is de monade onbekend. Wat is dan eigenlijk een Monade?

Een monade is een eenheid van bewustzijn, een onvernietigbare eenheid van individualiteit. Er is een monade in het hart van elk wezen, van atoom tot zon.

De Monade in een atoom is natuurlijk veel minder ontwikkeld dan in de mens die bezig is volledig zelfbewust te worden. W e kunnen de monade beschouwen als het geestelijk Zelf van de mens.

Abonneren op RSS - Geünieerde Loge van Theosofen