De Monade

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
The Divine Spark
Details
Datum en uur: 
zondag, 1 juni, 2014 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
David Roef
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Voor velen is de monade onbekend. Wat is dan eigenlijk een Monade?

Een monade is een eenheid van bewustzijn, een onvernietigbare eenheid van individualiteit. Er is een monade in het hart van elk wezen, van atoom tot zon.

De Monade in een atoom is natuurlijk veel minder ontwikkeld dan in de mens die bezig is volledig zelfbewust te worden. W e kunnen de monade beschouwen als het geestelijk Zelf van de mens.

Alle evolutie wordt teweeggebracht door monaden. De monaden die nu het rijk van de mens vormen, begonnen hun evolutie in vervlogen tijden door ieder voor zichzelf een voertuig te vormen in elk van de lagere gebieden en rijken: het eerst in het minerale en plantenrijk; daarna ontwikkelt de monade een dierlijke natuur met een stoffelijk lichaam en tenslotte ontvouwt zij uit haar innerlijk het vermogen dat wij het egoïsche bewustzijn of de zelfbewuste ego noemen.

Globaal genomen kunnen we zeggen dat de mens nu een monade of geestelijk Zelf (atma-buddhi) is, die zich uitdrukt door middel van een zelfbewuste, reïncarnerende ego (manas, tweevoudig, hoger en lager); en deze werken op hun beurt weer door een lagere triade: kâma, een modellichaam, en een stoffelijk lichaam, met prana als beider levensadem.

Om de dood, het meest verhevene van alle geheimen, te kunnen begrijpen, moeten we iets afweten van het proces van evolutie en het doel ervan.

De mens heeft het goddelijke in de kern van zijn wezen. Het is zijn wortel en geestelijke ouder , de monade waaruit hij onbewust zijn geestelijke vitaliteit put. Dit goddelijk wezen in ons is onze inspirator, beschermer, en leidster, de stem van mededogen en van het geweten in het menselijk hart. Het heilige licht daarvan doet alle idealen en ware aspiraties in ons ontwaken. Zonder deze ons omringende en alles doordringende aanwezigheid zouden wij hulpeloze menselijke ego's zijn, niet opgewassen tegen de problemen en beproevingen van het materiële bestaan.

De monade is dus een deel van onszelf, of liever, wij zijn er een deel van, en toch is zij niet onszelf. Wij kunnen niet los van haar bestaan omdat zij onze schakel of ons verbindingskanaal is met het universele kosmische Leven. 

David Roef is lid van onze broederloge Geünieerde Loge van Theosofen.