Loge Witte Lotus

Iconografie als beeldtaal bij joden, christenen en moslims

Ondanks het verbod om beelden (Ex.20:4) te maken van goden en levende wezens bestaat er toch een beeldentaal zowel bij joden, moslims en christenen.

Joden en moslims hebben dit gebod gedeeltelijk gehandhaafd waardoor er wel een beperkte iconografie is te vinden, vooral in manuscripten. Joden en christenen gebruiken als basis het Oud-testament, moslims hebben hun Koran waarin vele verhalen terug te vinden zijn, afkomstig uit de Bijbel. Alleen is de interpretatie van bepaalde verhalen anders dan bij christenen.

De Geheime Leer van mevrouw Blavatsky, een inleiding

De eeuwige Moeder, gewikkeld in haar altijd onzichtbare gewaden, had opnieuw zeven eeuwigheden lang gesluimerd.

Zo begint de kerntekst waarrond De Geheime Leer van Helena Petrovna Blavatsky is opgebouwd. Deze kerntekst omvat een vertaling van de Stanza’s van Dzyan die tot dan toe in geen enkele Westerse taal werden omgezet voorzien van uitgebreide commentaren. Helena Blavatsky kreeg als opdracht de stanza’s te vertalen, ze te becommentariëren en ze aan de Westerse wereld voor te stellen in dit opus magnum dat voor het eerst verscheen in 1888 tegelijkertijd in New York en in Londen.

De sleutel tot de Theosofie - H.P. Blavatsky

isbn 978-9070328207

Na publicatie van De Geheime Leer werd H.P. Blavatsky overladen met verzoeken om een eenvoudiger uiteenzetting van de oude wijsheid. Ze reageerde hierop met De Sleutel tot de Theosofie, geschreven in vraag-en-antwoord-stijl.

Wat is theosofie? Wat is het beleid van de Theosophical Society? Wat maakt iemand tot theosoof? Wat is karma? Wat is reïncarnatie? Wat gebeurt er na de dood? Wat is praktische theosofie? Wie zijn de mahatma’s?

Ethica: Aan de voeten van de Meester - Alcyone

Alcyone, pseudoniem voor Jiddu Krishnamurti schreef dit werkje dat verscheen in 1910. De waarde van dit boek is tijdloos. Centraal staat de basis van de Indische levensweg met meditatie, contemplatie, juist gedrag enz.

We lezen en bespreken dit werk aan de hand van het werkboek van Christian Vandekerkhove.

Christian Vandekerkhove is lid van onze loge.

Pagina's

Abonneren op RSS - Loge Witte Lotus