Loge Witte Lotus

Opendeur & Najaarsdag

De hele Milisstraat heeft een buurtfeest. Wij maken van de gelegenheid gebruik om beter kennis te maken en onszelf voor te stellen.

Orpheus en het Orphisme

De mythische dichter-zanger Orpheus heeft sinds de oudheid tot vandaag tastbare sporen nagelaten in de westerse literatuur, de plastische kunsten en de muziek. Het Orphisme daarentegen laat zich voor ons minder scherp aflijnen.

Kunst en Theosofie

De globaal aanvaarde mening over kunst luidt: "Kunst is de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie."

Geluid en genezing

Vanaf de vroegste tijden hebben filosofen gewezen op de bijzondere invloed van muziek op sommige ziekten, vooral op zenuwziekten. Kircher beveelt muziek aan, omdat hijzelf de goede uitwerking ervan had ondervonden, en hij geeft een uitvoerige beschrijving van het instrument dat hij gebruikte. Het was een soort harmonica bestaande uit vijf op een rij geplaatste drinkglazen van zeer fijn glas. In twee van die glazen waren twee verschillende soorten wijn, in het derde cognac, in het vierde olie, in het vijfde water.

De 2de Doelstelling van de Theosofische Vereniging (Adyar)

Het woord theosofie, dat in de naam van de vereniging staat, werd door de oprichters niet als zodanig gedefinieerd.

Tara - Deel II

In het eerste gedeelte van de voordracht over Tara, in oktober 2007, zijn we ingegaan op de oorsprong van de godin Tara, haar aanwezigheid in een aantal culturen en haar intrede in het Tibetaans Boeddhisme en de verschillende mythes waarmee die intrede geïllustreerd wordt.

Gilgul Neshamot: de kabbalah over transmigratie van de Ziel

Er zijn vele Werelden waar zij doorheen draaien en iedere wenteling is wonderbaarlijk op vele verborgen manieren. Maar mensen hebben geen weet hiervan en beseffen hier niets van”.

Humanisme

In hoeverre het humanisme een alternatief, een concurrent, een pendant of een aanvulling van godsdienst wil zijn, werd in verschillende tijden verschillend ervaren. Feit is dat het westerse humanisme ontstond en tot ontwikkeling is gekomen in een dominant christelijke omgeving en dat het daaraan, bewust of onbewust, gewild of ongewild, zowel in zijn nuancering als in zijn afwijzing, erg schatplichtig is. Rik Pinxten schrijft

Judaïsme

I. De Bijbel.

De joodse godsdienst berust op een geheel van teksten, bestaande uit de bijbel - Tenach - (bij anderen - “het Oude Testament”), en de verschillende officiële commentaren op de Bijbel.

De hebreeuwse bijbel wordt in drie delen verdeeld:

  1. De Torah
  2. De profetenboeken
  3. De heilige geschriften

II. De Talmoed.

De Talmoed d.i. Onderricht of studie, is het fundamentele wetboek van het jodendom. Het vervolledigt de bijbel en bevat de Misjna en de Gemara.

De geloofsprincipes. (volgens Maïmonides)

Tara Deel I

Wie zich een beetje wil verdiepen in het Boeddhisme, meer bepaald het Tibetaans Boeddhisme, komt zeer snel in contact met een omvangrijk godenstelsel. We vinden hier goden uit het Hindoeïsme, het Hinayana, Mahayana en Tantrayana boeddhisme en ook goden uit de Bon religie en het volksgeloof. Dit godenstelsel geeft aan het Tibetaans Boeddhisme haar eigen uitstraling.

Pagina's

Abonneren op RSS - Loge Witte Lotus